"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-20

Pris till forskare i psykologi

NYHET Nationalkommittén för psykologi har instiftat ett årligt pris till en yngre forskare i psykologi. Den senaste pristagaren, för 2018, är Andreas Stenling som disputerade 2016 vid Institutionen för psykologi.

Andreas Stenling har fått priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Priset består dels av prissumman 50.000 kr och dels möjligheten att anordna ett vetenskapligt symposium där Andreas och ett antal inbjudna forskare (nationella och internationella) kommer att presentera sin forskning.

Andreas är forskare vid Institutionen för psykologi men arbetar för närvarande som postdoktoral forskare vid University of Otago, Department of Psychology, Dunedin, Nya Zeeland med en serie studier med fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion över livsloppet. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Umeå universitet, Göteborgs universitet och University of Otago och är finansierat av Vetenskapsrådet.

- Det är roligt att vår forskning blir uppmärksammad av Nationalkommittén för psykologi. Jag är lyckligt lottad som får bedriva forskning tillsammans med fantastiska kollegor både nationellt och internationellt och priset känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra kollaborativa ansatser. Att bli tilldelad priset kan också göra att vår forskning får mer uppmärksamhet och det kommer skapa möjligheter att knyta nya kontakter med forskare och andra intressenter av forskningen, t.ex. föreningar, företag, organisationer, berättar Andreas.

Nationalkommittén för psykologi är en av de ämnesanknutna kommittéer som via Kungl. Vetenskapsakademien är anslutna till International Council for Science. Deras syfte är bla att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet. Kommitteens motivering lyder:

"För att han med avstamp i idrottspsykologi, konsekvent och metodologiskt skarpsynt, har utforskat motivationens betydelse och förutsättningar i olika organisatoriska kontext. Hans forskning kombinerar psykometrisk och statistisk stringens med teoretisk analys av motivationsbegreppet, ett bidrag med räckvidd långt bortom den idrottspsykologiska hemvisten. Därtill har Andreas Stenling visat prov på förmåga att etablera nya samarbeten, över verksamhets- och disciplinära gränser, och framstår som en i alla avseenden mycket värdig pristagare."

Läs mer om Andreas forskning på Nationalkommittén för psykologis hemsida