Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon
Publicerad: 13 nov, 2017

Pris till professor emeritus Olavi Korhonen

NYHET Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde i Rikssalen på Uppsala slott den 6 november i år utdelades priser till sammanlagt 18 förtjänta mottagare. En av dem som mottog pris var professor emeritus i samiska, Olavi Korhonen.

Korhonen tilldelades pris ur Torsten Janckes minnesfond ”för sina mångsidiga och djuplodande insatser på det samiska forskningsfältet, inte minst manifesterat genom ordboksarbete, översättningsverksamhet och omfattande dokumentation på samiskt område”.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien arbetar med den nordiska folkkulturen, inklusive finsk och samisk folkkultur, och har funnits i 85 år. Akademien verkar genom att arrangera föreläsningar och vetenskapliga sammankomster, dela ut bidrag till doktorander, utge skrifter och tidskrifter samt genom belöningsverksamhet. Preses är Lars-Erik Edlund.

Redaktör: Magnus Nordström