"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-08

Prisad för bästa kandidatuppsats

NYHET Dataföreningen i Umeå vill uppmärksamma goda kandidatuppsatser vid Umeå universitets institutioner för Datavetenskap och Informatik. Ett pris på 10 000 kronor har instiftats och de första som tilldelades det var studenterna Anna Georgsson och Stefan Hedberg.

Dataföreningen i Umeå beslutade 2011 att inrätta ett pris för bästa kandidatuppsats läsåret 2010-2011 vid Umeå universitets institutioner Datavetenskap och Informatik. Priset är på 10 000 kronor vardera. Priset delas ut i december vid institutionernas arbetsmarknadsdagar.

Dataföreningens pris bästa kandidatuppsats inom Datavetenskap går i år till Anna Georgsson sin uppsats Agila metoder - en kartläggning av teori och praktik.

Juryns motivering lyder: ”Anna Georgsson har undersökt hur teori och praktik förenas när de allt mer populära agila utvecklingsmetoderna används. Genom intervjuer har viktiga aspekter såsom förväntningar, behov av dokumentation och kundrelationer belysts i relation till den existerande litteraturen. Resultaten ger en god inblick och värdefulla lärdomar av tillämpade arbetsmetoder.”

Valet av bästa uppsats läsåret 2010/2011 har gjorts av företrädare för institutionerna Datavetenskap och Informatik samt Dataföreningen i Umeå.

Priset för bästa uppsats inom Informatik gick till Stefan Hedberg.

Bilden ovan: Anna Georgsson prisas av Dataföreniingen för bästa kandidatuppsats 2011 vid Datavetenskap.

Redaktör: Mikael Hansson