"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-23

Prisbelönt forskning med stort värde för svensk idrott

NYHET Andreas Stenling som är forskare vid Institutionen för psykologi har under de senaste åren utfört forskning, starkt relaterad till idrott och fysisk aktivitet, som håller högsta kvalitet och som är av stort värde för svensk idrott. Det anser SCIF, Sveriges centralförening för idrottens främjande som utsåg Andreas till en av 2019 års pristagare.

Sverige centralförening för idrottens främjande (SCIF) har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till forskningsprojekt och framför allt stöd för internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt.

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. SCIF:s stora pris går till en erfaren forskare och SCIF:s lilla pris till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning.

Vad SCIF:s lilla pris innebär

Andreas som fått SCIF:s lilla pris i idrottsvetenskap kommer att erhålla 50000 kronor och SCIF:s minnesplakett. Han kommer även att få hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse och möjligheten att skriva en artikel i den sk. Blå Boken.

Läs mer på SCIF:s hemsida: http://scif.se/utmarkelserpriser/forskningspris-i-idrottsvetenskap/

Delar av motiveringen

Institutionen för psykologi nominerade Andreas Stenling till priset och så här lyder delar av motiveringen som ledde fram till SCIF:s beslut:

”I sin forskning studerar Andreas samband mellan fysisk aktivitet, kondition, kognitiv funktion och mental hälsa över livsloppet. Han forskar också om motivationsprocesser i olika kontexter (t.ex. arbete, idrott, fysisk aktivitet) med särskilt fokus på hur individuella och kontextuella faktorer kan främja motivation, prestation och hälsa. Andreas är också en av tre redaktörer för boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott: Ett självbestämmande perspektiv” utgiven av Studentlitteratur 2019. Boken (som är den första i sitt slag på svenska) behandlar bland annat Andreas och hans kollegors forskning inom området under de senaste åren. Ett utmärkande drag för Andreas forskning är hans användning av avancerade statistiska metoder för att på ett mer detaljerat sätt kunna besvara sina forskningsfrågor. Andreas forskning har också genomförts i nära samarbete med idrottsrörelsen (t.ex. Svenska Innebandyförbundet) vilket vittnar om hans förmåga att bedriva tillämpad forskning i samarbete med externa aktörer.”