"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-26

Prisregn över Umeå Plant Science Center

NYHET Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Stockholm ut fyra priser till framstående forskare. Forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC) tilldelas i år samtliga fyra priser.

– Detta är naturligtvis oerhört glädjande och ett bevis på att vi lyckats med vår målsättning att etablera UPSC som en av de ledande växtforskningsmiljöerna i Europa, säger professor Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Center.

Scandinavian Plant Physiology Society grundades 1947, och har sedan dess organiserat skandinaviska ”experimentella växtfysiologer” som jobbar inom forskningsfält från molekylärbiologi hela vägen upp till ekofysiologi. Föreningen håller kongress vartannat år och årets kongress, som är den 26:e i ordningen, hålls 9-13 augusti i Stockholm.

”SPPS Popularisation Prize” har med ojämna mellanrum delats ut under många år och sedan 2013 delas ytterligare tre pris ut, SPPS Early Career Award, SPPS Award och Physiologia Plantarum Award (Physiologia Plantarum är föreningens tidskrift).

När föreningen offentliggjorde årets pristagare stod det klart att UPSC – ett forskningscentrum bestående av forskare från Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå – tilldelades samtliga fyra priser även om ett av dem, SPPS Early Career Award, delas med en finsk forskare.

SPPS Award tilldelas professor emeritus Gunnar Öquist, UPSC och Umeå universitet, tidigare ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien (KVA).

Physiologia Plantarum Award tilldelas professor Torgny Näsholm, UPSC och SLU.

SPPS Popularization Prize tilldelas professor Stefan Jansson, UPSC och Umeå universitet.

SPPS Early Career Award tilldelas Nathaniel Street, UPSC och Umeå universitet, och Ari-Pekka Mähönen, Helsingfors universitet.

Mer information:

Om Scandinavian Plant Physiology Society, SPPS
http://www.spps.fi

Om priserna
http://www.spps.fi/society/awards

Om Umeå Plant Science Center
www.upsc.se

Om pristagarnas forskning
http://www.upsc.se/research/research-groups.html

Om Gunnar Öquist sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Öquist

Kontaktuppgifter till pristagarna:

Gunnar Öquist, professor emeritus, institutionen för fysiologisk botanik, UmUTelefon: 070-550 54 16
E-post: gunnar.oquist@umu.se

Torgny Näsholm, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLUTelefon: 072-745 39 90
E-post: torgny.nasholm@slu.se

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik, UmUTelefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansoon@umu.se

Nathaniel Street, institutionen för fysiologisk botanik, UmUTelefon: 072-537 20 03
E-post: nathaniel.street@umu.se

Pressbilder

Pressbild 1 för nedladdning. Bildtext: Gruppbild, från vänster Torgny Näsholm, Nathaniel Street och Stefan Jansson (på bilden saknas Gunnar Öquist). Foto: Mattias Pettersson

Pressbild 2 för nedladdning. Bildtext: Gunnar Öquist. Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Ingrid Söderbergh