"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-18

Problematisering av stora medarbetarundersökningar

NYHET Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, var inbjuden av Institutionen för psykologi att tala om stora medarbetarundersökningar. Hans forskning är aktuell för oss på Umeå universitet med anledning av att vi nu står inför att genomföra åtgärder på basis av nyss genomförda medarbetarundersökning och det kan i många fall vara svårt för den enskilda chefen.

Peters forskning visar på att medarbetarundersökningen gör saker med organisationen, så som att roller och relationer förändras, där man riskerar en marknadsrelation chef-medarbetare. Då blir chefens primära uppgift att ha nöjda medarbetare, inte att utveckla verksamheten. Vidare, resultat från medarbetarundersökningar genererar statistiskt motiverade prioriteringa av arbetsmiljöfrågor, inte de som kanske har störst

betydelse för utveckling av verksamhet och arbetsmiljö. Det finns även en risk att medarbetarens röst tystas (ingen lyssnar på individen) och att användandet av medarbetarundersökningar skapar en skendemokrati om man inte tar resultaten från undersökningen på allvar och vidtar åtgärder.

Med på seminariet var både chefer, HR-personal, representanter från arbetsmiljöorganisationen och lektorer/forskare inom arbete och organisation.

- Peters forskning kan leda till att vi på Umeå universitet kan få en ökad kompetens i hur vi genomför medarbetarundersökningar och utifrån resultaten vidtar adekvata och funktionella åtgärder, säger Anita Pettersson-Strömbäck, lektor vid Institutionen för psykologi och en av tre huvudarbetsmiljöombud på universitetet.

Seminariet går att se i efterhand 

Peter Svensson del I: https://play.umu.se/media/t/0_auaiuf69
Peter Svensson del II: https://play.umu.se/media/t/0_cwgjbe3w