"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-01

Professor Lars Nyberg tilldelas Wallenberg Scholars – 15 miljoner kronor

NYHET Wallenberg Scholars är ett nytt program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Tio forskare får 15 miljoner kronor vardera under fem år för att kunna fördjupa och intensifiera sin forskning.

– Det här känns jätteroligt och otroligt överraskande. Jag visste att jag var nominerad men konkurrensen är hård så jag hade absolut inte räknat med detta, säger en mycket glad Lars Nyberg.

Umeå universitets rektor delar Lars Nybergs glädje.
– Jag är stolt och glad. Lars är vår mest flerdisciplinäre forskare. Han samarbetar i olika projekt med forskare från samtliga vetenskapsområden: medicinare, statsvetare, naturvetare, humanister och forskare inom utbildningsvetenskap. Han är en symbol för tvärvetenskap, konstaterar rektor.

Lars Nyberg är professor i medicinsk neurovetenskap med inriktning mot studier av den mänskliga hjärnan med funktionella avbildningstekniker. Han har också innehaft en professur i psykologi. Med hjälp av magnetkameror, så kallad fMRI-teknik, kan han bokstavligt talat se hjärnan arbeta. Lars är inriktad på minnesforskning, ett av de forskningsprojekt han medverkar i är Betula-studien. Projektets syfte är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och tidiga tecken på demens. 2006 tilldelades forskningsmiljön ”Den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor”, vid Umeå universitet, ett Linnéstöd på 80 miljoner kronor under tio år. Betulaprojektet ingår i den miljön. Betula-projektet och Centrum för befolkningsstudier utsågs av Vetenskapsrådet 2005 till stark forskningsmiljö av högsta klass. Lars Nyberg hade dessförinnan utsetts till koordinator för en av fyra nordiska spetsforskningsmiljöer, med inriktning mot kognitiv kontroll som uppmärksamhet, varseblivning, språk, minne och emotioner.
2007 tilldelades han Göran Gustafssonprisen som anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda priset bland yngre svenska forskare. 2008 utsågs han till medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

Trots att Lars Nyberg är van att ta emot utmärkelser och stora anslag kändes det lite extra att tilldelas Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det känns omtumlande. Det är ett anslag i en sådan storleksordning att man måste tänka till lite extra hur pengarna bäst ska komma till sin rätta, och det har jag av förklarliga skäl inte gjort. Men jag kommer helt säkert att använda en stor del av pengarna till att rekrytera fler forskare och expandera verksamheten.

En stor del kommer säkerligen att gå till verksamheten kring den nya magnetkameran som håller på att installeras under Centralhallen vid Norrlands universitetssjukhus.

– Vi kommer att kunna använda kameran 40-timmar i veckan för forskning. Den är ett ovärderligt resurstillskott för vår forskning. Även den har Wallenberg varit med om att finansiera, berättar Nyberg.

Ett syfte med anslaget är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

– Att söka pengar tar mycket tid så det är en stor lättnade att få sådana här anslag, konstaterar Nyberg.

Lars Nyberg nås på:
070- 609 27 75

Högupplöstbild finns på:
http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/Lars_Nyberg_8064.jpg

Artikel om Lars Nyberg:
http://www.umu.se/forskning/forskarportratt/lars-nyberg

Pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse:
http://www.wallenberg.com/docs/kaw/kaw-wallenberg-scholars-2009-2.pdf

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett följande forskare inom programmet Wallenberg Scholars: - Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi, Uppsala universitet. - Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet. - Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, Karolinska institutet. - Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering, Kungl. Tekniska högskolan. - Anne L´Huillier, professor i atomfysik, Lunds universitet. - Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap, Umeå universitet. - Thomas Nyström, professor i mikrobiologi, Göteborgs universitet. - Owe Orwar, professor i biofysikalisk kemi, Chalmers tekniska högskola. - Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
- Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet.

Redaktör: Carina Dahlberg