"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-23 Uppdaterad: 2023-09-13, 10:33

Projekt vill minska risken för pandemier

NYHET Målen för det EU-finansierade projektet PANDASIA är att minska risken för pandemier och förbättra hälsokunskapen i Thailand och Europa. Umeå universitet kommer som partner i projektet att leda utveckling och analyser av olika modeller.

Text: Claes Björnberg

Nya infektionssjukdomar, som orsakas av zoonotiska virus och bakterier som överförs mellan djur och människor, utgör ett allt större hot mot den globala hälsan. Zoonoser förekommer främst där vilda djur och människor kommer i regelbunden kontakt. På grund av sin mångfald av arter, mänsklig befolkningstäthet och rörelse anses Sydostasien vara ”hotspot” för uppkomsten av nya zoonoser och efterföljande pandemier. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald ökar risken för nya pandemier.

PANDASIA är ett tvärvetenskapligt EU-projekt med deltagande av universitet och forskningsinstitutioner i Europa och Thailand. Biologer, veterinärer, matematiker, sociologer och humanläkare arbetar nära tillsammans för att förstå dynamiken i så kallade zoonotiska "spillover-infektioner" och för att utveckla en förutsägande ram med effektiva förebyggande åtgärder.

Minska spridningen

Umeå universitet kommer att leda Work Package 4 och det integrerande arbetet med att utveckla och utföra analyser av ekologiska, evolutionära och epidemiologiska modeller för zoonotiska överförings- och spridningsprocesser.

– Detta ska vara till hjälp för att förstå, förutsäga och därmed kunna identifiera vilka faktorer som kan påverkas för att minska zoonotisk spridning och pandemirisk, säger Henrik Sjödin, första forskningsingenjör vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och forskningsledare för Work Package 4.

PANDASIA kommer att samla in data från lokala samhällen i Thailand för att fastställa deras exponering för vilda djur och boskap. Eftersom pandemier först inträffar på lokal nivå är det oerhört viktigt för forskarna i detta projekt att arbeta nära lokala myndigheter och samhällen, icke-statliga organisationer och miljö- och jordbruksmyndigheter i Thailand för att förbättra sin pandemihälsa.

Elva aktörer

PANDASIA-projektet finansieras av EU HORIZON.2.1 – Health-programmet European Union Research and Innovations Actions. Detta program utforskar ny teknik och nya metoder eller förbättrar befintliga. PANDASIA koordineras av fakulteten för naturvetenskap och teknologi vid Norges universitet for biovetenskap (NMBU) och inkluderar följande konsortiemedlemmar:

Norges universitet for biovetenskap (NMBU); Norska Veterinärinstitutet (NVI); Khon Kaen University (KKU); Leibniz institut för djurparks- och djurlivsforskning i Berlin (Leibniz-IZW); Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD); Queen Mary University of London; Center of Excellence för nya och återkommande sjukdomar hos djur (CU-EIDA) vid Veterinärvetenskapliga fakulteten; Chulalongkorn University (CU); Umeå universitet; Mahidol University; och SUPA71 Co., Ltd.

Hemsida för PANDASIA