"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-07

Provfiske gav jättefångst av spigg

NYHET Årets provfiske har just avslutats på Umeå marina forskningscentrum (UMF). Den intensiva fiskeperioden resulterade i en del överraskningar, till exempel 370 spigg - i ett enda nät!

UMF utför varje år provfiske i Örefjärden på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Syftet är att kartlägga hur fisksamhället ser ut och fungerar, och hur detta förändras över tid. För att kunna jämföra resultaten från år till år besöks samma stationer under två augustiveckor varje år.

Tidskrävande arbete under tidspress

Alla fiskar som fångas vid provfisket artbestämsFisken fångas med specialnät som är 45 meter långa och indelade i nio sektioner med olika maskstorlek. Näten läggs i på eftermiddagen, och morgonen därpå tas de upp. Näten plockas ur sektion för sektion, och sedan börjar det tidskrävande arbetet med att sortera, artbestämma, väga och mäta fiskarna.
- Vi tömmer sex-sju nät per dag, så det blir ofta långa arbetsdagar, berättar Petra Rådman, som tillsammans med Katarina Konradsson och Johanna Crona utfört årets provfiske.

Vissa arter skickas vidare för ytterligare analyser. Naturhistoriska riksmuseet undersöker miljögiftshalten i strömming och abborre av en viss storlek, Strålsäkerhetsmyndigheten mäter strömmingens cesiumhalt, och forskare vid Umeå universitet tittar närmare på spigg och abborre.

Abborren en modellart

Abborren könsbestämsAbborren är dessutom en så kallad modellart och undersöks lite närmare. Några skickas därför till Naturhistoriska riksmuseet. Andra könsbestäms och en könskvot beräknas. Abborrhonornas magtarmpaket och inre könsorgan tas bort, och sedan vägs honorna. Vikten man får fram då används som ett mått på abborrarnas tillväxt och kondition.

Sedan preparerar man fram abborrhonornas gällock och de så kallade otoliterna - millimeterstora hörselstenar som ingår i fiskens balansorgan. Stenarna och gällocken får åldersringsstrukturer, liknande de som trädstammar har. De skickas till SLU:s kustlaboratorium i Öregrund, som med hjälp av dem kan åldersbestämma abborrarna.

Att få 370 spigg i ett nät tillhör inte vanligheterna vid provfisket i ÖrefjärdenFick ni något ovanligt i näten i år?

- Vi fick bland annat några havsöringar, det vill säga öringar som fötts i det fria och inte är odlade. Det är relativt ovanligt att vi får dem i näten vid provfisket här. Dessutom fick vi 370 spigg i ett nät vid ett tillfälle, berättar Katarina Konradsson.

Ett par riktigt stora mörtar fanns med i årets fångstNationell sammanställning av resultaten

Alla resultat från provfisket rapporteras till SLU:s kustlaboratorium i Öregrund som samlar in data från allt provfiske runtom i Sverige. Resultaten rapporteras även till Helsingforskommissionen, Helcom, och presenteras i Havsmiljöinstitutets årliga rapport om havsmiljön, Havet.

Foto: Andrea Gillgren, Katarina Konradsson

Redaktör: Andrea Gillgren