"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-17

Psykologmottagningarna erbjuder terapeutiska samtal

NYHET På Psykologmottagningen och Psykologmottagningen Idrott har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. Nu är det möjligt att skicka in en intresseanmälan för ett första informations- och bedömningssamtal. Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

Vanliga sökorsaker kan vara nedstämdhet, ångest och stress. Det kan också handla om oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation om du är tävlingsidrottare.

Att gå i psykoterapi

Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och kan handla om allt som rör sig i tankar, känslor och beteende. Kontakten sträcker sig mellan 10 till 20 samtal, och omfattar ett samtal i veckan för klienter som är 18 år eller äldre.

Priser

40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år eller pensionär. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr per samtal. Varje samtal är 45-50 min.

Fyll i intresseanmälan

På Psykologmottagningens och Psykologmottagningen Idrotts respektive hemsida finns mer att läsa och länk till intresseanmälan.
Psykologmottagningen
Psykologmottagningen Idrott

Välkommen att söka!