"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-08

Rapport om rasism mot samer kompletteras

NYHET Efter en intern granskning av rapporten "Uppdrag att kartlägga rasism mot samer", som Sametinget publicerade den 28 september, kompletterar nu Umeå universitet, Humanistisk fakultet, sin rapport.

Sametinget gav den 4 december 2017 Vaartoe - Centrum för Samisk forskning uppdraget "Uppdrag att kartlägga rasism mot samer". Vaartoe överlämnade ett underlag den 14 september och Sametinget publicerade rapporten den 28 september.

Efter intern granskning vid Umeå universitet har rapporten visat sig ha formella och metodologiska brister. Umeå universitet, Humanistisk fakultet, kommer därför att arbeta igenom underlaget och göra nödvändiga kompletteringar. En arbetsgrupp med erfarna seniora forskare är under tillsättning. En översyn av kollegiala fora för intern kvalitetskontroll av externa uppdrag är under utarbetande.

För mer information, kontakta gärna: