"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-05

Rapport om universitetets hantering av misskötsamhet finns att läsa

NYHET Den externa utvärderaren Karin Röding som har granskat universitetets hantering av misskötsamhet har nu lämnat sin rapport till rektor. Rapporten finns tillgänglig att läsa och på fredag kommer Karin Röding att presentera sina resultat.

Text: Johanna Fredriksson

I slutet av november 2021 beslutade rektor Hans Adolfsson att det skulle göras en utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Syftet var att ta en utomstående person till hjälp för att få stöd i att hitta brister och förbättringsområden för universitetets arbete med att hantera och motverka fall av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom verksamheten.

– Vi vill alla att Umeå universitet ska vara en trygg arbets- och studieplats som kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart. För att inte riskera att det bara blir fina ord på ett papper krävs ett ständigt pågående arbete och ibland en genomlysning kring hur vi arbetar. Vi vet att det råder osäkerhet om hur universitetet hanterar misskötsamhet, och därför var det hög tid och kändes extra angeläget att genomföra den här utvärderingen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Den externa, oberoende utvärderaren blev Karin Röding, som bland annat arbetat som generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR.
Hon påbörjade sitt uppdrag den första februari. Efter ett knappt sextiotal intervjuer med ledningspersoner, medarbetare och studenter samt granskning av universitetets styrdokument, systematiska arbete och strukturer har hon färdigställt och överlämnat en rapport till rektor.

Den finns tillgänglig att läsa och på fredag den 8 april klockan 11.00 kommer hon att presentera rapporten i Rotundan på Campus Umeå. Evenemanget går också att delta i digitalt på live.umu.se eller https://vimeo.com/694781785

Sändningen ligger kvar och går att se under två veckor efter livesändningen. 

Karin Röding ger i rapporten olika förbättringsförslag  som bland annat berör stöd till chefer och ledare, kommunikation och information till såväl medarbetare som studenter, nya och uppdaterade handläggningsordningar, kompetensutveckling, med mera.

Läs hela rapporten "Umeå universitets hantering av misskötsamhet – 32 framåtsyftande förslag till förändring".

Positivt med tydlighet

Universitetsledningen har precis fått rapporten presenterad för sig och kommer nu att arbeta vidare med de områden som lyfts fram.
– Självklart gör det ont att vi har de problem som har blivit särskilt belysta den senaste tiden, men det är en smärta som kan leda till utveckling, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för lika villkorsfrågor vid Umeå universitet.

Universitetsledningen är särskilt positiv till att rapporten innehåller tydliga förslag på åtgärder.  
– Det är utmärkt att rapporten innehåller tydligt avgränsande och konkreta förslag, för då kan insatserna brytas ner i mindre delar. Vi kan redan se att vi sedan tidigare har påbörjat en del av de utvecklingsprocesser som föreslås. Nu kommer vi att analysera förslagen och diskutera hur vi ska gå vidare i arbetet. Vi behöver alla fortsätta att arbeta med de här frågorna och se till att bli färdiga, säger Heidi Hansson.

Rapporten med alla förslag är ett välkommet bidrag och en energiinjektion till vårt fortsatta arbete.

Karin Röding presenterade sin rapport för universitetsledningen i början av veckan, på fredag hålls presentationen för medarbetare och studenter och den 20 april får universitetsstyrelsen en presentation. Den kommer också att lyftas vid ledningsrådet, för samtliga fackliga representanter och då ledningen möter prefekter och anställda under vårens institutionsmöten.

– Rapporten med alla förslag är ett välkommet bidrag och en energiinjektion till vårt fortsatta arbete. Vi behöver vara oförtröttliga och långsiktigt uthålliga i vårt arbete med att bygga en trygg och inkluderande studie- och arbetsplats vid Umeå universitet, säger Heidi Hansson.