"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-19

Rapport visar: Skolor och Lärarhögskolan vill fortsätta samarbeta

NYHET I en rapport granskas nu Umeå universitets samverkan med skolhuvudmän inom ULF-samarbetet. Genomlysningen visar på en verksamhet som fortfarande är i utveckling och att det finns en vilja att fortsätta samverka.

Text: Marie Oskarsson

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning som genomförs på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår att utveckla modeller för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden i skola och lärarutbildning.

Nu finns en rapport om Umeå universitets arbete med att bedriva försöksverksamhet i samarbete med skolhuvudmän i regionen.

–  Umeå universitets ULF-samarbete är organiserat utifrån en dialogmodell. Modellen bygger på att de medverkande parterna är lika delaktiga i att utforma samverkan. Genomlysningen visar på att dialog varit en viktig faktor för att utveckla vår samverkan, säger Lars-Erik Lauritz som är föreståndare vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Ömsesidig förståelse

Resultaten visar på att representanter för universitet och skolorna upplever att det utvecklats en ömsesidig förståelse för varandras verksamheter. En friktionsyta som identifierats handlar om vilka skolhuvudmän som är involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt och vem som avgör vilka frågor som är aktuella.

En organisation under uppbyggnad

Rapporten visar att Umeå universitets ULF-verksamhet präglats av uppbyggnad av strukturer att mötas på. Genomlysningen pekar på att det är en utmaning att upprätthålla kommunikationen mellan de olika grupperingarna som är involverade i ULF.

–  Det finns ett beslut om att ULF-verksamheten ska permanentas. Vi fortsätter att i dialog med våra samverkanspartners utveckla verksamheten, avslutar Lars-Erik Lauritz.

Om genomlysningen och rapporterna

Genomlysningen är utförd av en grupp bestående av projektledare Sara Cervantes, Luleå tekniska universitet, Björn Ahlström, Umeå universitet, Malin Bennerdahl, Örebro universitet/Umeå universitet och Anna-Karin Westman, Mittuniversitetet.

Genomlysargruppen har skrivit en rapport per lärosäte samt en sammanfattande rapport som behandlar Umeå-nodens samverkansmodell och skillnader och likheter mellan nodens lärosäten.

Du hittar alla rapporterna här