"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-25

Rätt och rättvisa för jämställdhet i Arktis

NYHET Forskare vid Juridiskt forum medverkar i två arrangemang av Utrikespolitiska föreningen och ELSA Umeå som belyser jämställdhet i Arktis ur olika rättsliga- och policyperspektiv.

Intresset för naturresurserna i Arktis och för styrning och förvaltning av området har ökat kraftigt under senare tid. Exploateringen av naturresurser och en ökad tillgänglighet till land och hav i regionen har effekter för människor som lever i den arktiska regionen, bl.a. ekonomiskt, socialt och kulturellt. Jämställdhet har hittills tilldragit sig ett mycket litet intresse som en fråga för Arktis. Forskning om jämställdhet i Arktis bedrivs dock av flera forskare vid Juridiskt forum i samarbete med andra forskare i det internationella forskningsnätverket TUARQ.

Åsa Gunnarsson föreläser den 1 mars kl 12:10-13:00 i Hörsal B i Samhällsvetarhuset på temat Jämställdhet - en framtidsfråga för Arktis.

Lena Wennberg och Monica Burman medverkar i en workshop den 7 mars kl. 15-17 där två teman kommer att diskuteras: Socio-rättsliga perspektiv på äldreomsorg i norra Sveriges glesbygd och Mäns våld mot samiska kvinnor.

Redaktör: Andreas Pettersson