"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-07-08

Rättstvisten mellan Umeå universitet och en anställd är avgjord

NYHET Tingrätten meddelade i det domslut som offentliggjordes i dag att Umeå universitets uppsägning av universitetsadjunkt Homa Mirzaei Jooniani var sakligt grundad.

Universitetsadjunkten hävdade att universitetets uppsägning av henne var ogilltig och att hon utsatts för diskriminering något som resulterade i att hon stämde universitetet för olovlig uppsägning. Förhandlingarna i tingsrätten startade den 13 juni och i dag, den 8 juli, meddelade Tingsrätten sin dom.

I domen skriver Tingsrätten: ’’Tingsrätten bedömer sammanfattningsvis att Homa Mirzaei Jooniani visat sådan ovilja eller oförmåga att samarbeta med övrig personal att detta tillstånd omöjligt kunnat accepteras i ett anställningsförhållande. Uppsägningen av henne har därmed varit sakligt grundad. Hennes fastställesetalan ska följaktligen ogillas.’’

Tingrätten ogillar därmed också samtliga skadeståndskrav som Homa Mirzaei Jooniani ställt. Rättegångskostnaderna för båda parter ska betalas av Homa Mirzaei Jooniani.

Domen kan överklagas hos Arbetsdomstolen senast den 29 juli. Prövningstillstånd krävs.

Redaktör: Carina Dahlberg