"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-23

Rekordmånga sökande till Umeå universitet

NYHET Antalet som valt att söka utbildning vid Umeå universitet har ökat med 17 procent jämfört med i fjol. Ökningen för hela riket är 13 procent.

– Det är fantastiskt glädjande att Umeå universitet är ett så attraktivt lärosäte. Samtidigt tycker jag inte att det är konstigt. Umeå universitet håller en mycket hög kvalitet ur alla aspekter. Vi kan dessutom erbjuda både en god studie- och livsmiljö. Extra roligt är det att det är utbildningsprogrammen som ökar mest, säger Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning.

Enligt Åsa Bergenheim finns det fler förklaringar bakom den stora ökningen.

– Jag tror att vi genom vår marknadsföring lyckats göra universitet mera känt runt om i Sverige. Det nära samarbetet med Umeå kommun om att bland annat lyfta fram staden Umeå har också varit framgångsrikt. Kanske spelar även utnämning till Kulturhuvudstad in. Men det viktigaste är nog ändå att de som väljer Umeå universitet vet att de får en bra utbildning som de framtida arbetsgivarna värderar högt.

Antalet ansökningar till Umeå universitets utbildningsprogram har ökat med 19 procent och antalet ansökningar till kurser med 15 procent.

Antalet ansökningar kommer att öka eftersom trenden de senaste åren har varit att allt fler söker efter den 15 april.

– Vi får in allt fler sena anmälningar. I fjol kom drygt 14 000 sena ansökningar till Umeå universitet in efter den 15 april, så de söksiffror som vi har fått nu är mer en fingervisning om hur det kommer att se ut till hösten. Hur många som sedan faktiskt kommer och registrerar sig är ännu svårare att sia om, förklarar Bergenheim.

Antalet förstahandsökande till Umeå universitets program var i år 8 028 vilket är en ökning med 9 procent jämfört med i fjol. Universitet har i dagsläget fått in totalt 814 fler förstahandsansökningar jämfört med i fjol.

– Det är mycket glädjande, det visar att vi står oss väl i den allt hårdare konkurrensen, säger Åsa Bergenheim.

Antalet förstahandsökande till universitets fristående kurser är 14 219, en ökning med 1 procent (125 fler ansökningar).

Totalt har cirka 340 634 personer sökt till landets universitets- och högskoleutbildningar i höst. Antalet förstahandsansökningar i riket har ökat med 4 procent jämfört med 2009, ökningen av det totala antalet förstahandsansökningar för Umeå universitet är också 4 procent.

Till höstterminen 2010 har det varit möjligt att söka till 21 522 kurser och program på totalt 36 lärosäten runt om i landet.

De populäraste programmen vid Umeå universitet:


  • Läkarprogrammet
  • 
Juristprogrammet

  • Psykologprogrammet

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • 
Arktitektprogrammet

  • Socionomprogrammet
  • 
Sjukgymnastprogrammet

  • Civilekonomprogrammet

  • Vårdadministrativaprogrammet
  • 
Lärarprogrammet, förskola/förskoleklass

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090-786 79 49
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

VHS pressmeddelande

Foto: Andreas Nilsson

Redaktör: Carina Dahlberg