"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-02

Rekordmånga unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet

NYHET Hela fem unga forskare har i år utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet. Erik Domellöf, Aleksandra Foltynowicz-Matyba, Andrea Puhar, Nasim Sabouri och David Seekell tilldelas mellan fem och nio miljoner kronor vardera från den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets – och världens – mest lovande, unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen.

– Jag vill varmt gratulera de fem framstående forskare som nu blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet. Tack vare den här långsiktiga satsningen kan de koncentrera sig på sin forskning och därmed arbeta så som krävs för att ta tag i de riktigt utmanande frågeställningarna, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Totalt har i år 29 forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows, ett karriärprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Att fem av dessa ska vara verksamma vid Umeå universitet är en rekordnotering sedan programstarten 2012. Dessutom är de aktiva inom vitt skilda områden – alltifrån samhällsvetenskap till naturvetenskap och medicin.

– Det visar på en enorm bredd på vår starka forskning och att vårt universitet är en forskningsmiljö där unga forskare kan nå framgång. Erik Domellöf är dessutom den enda samhällsvetaren i landet som utnämns, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning.

Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet:

Erik DomellöfErik Domellöf: Hur utvecklas barns förmåga att planera sina rörelser?
Att kunna styra sina armar och händer på ett planerat vis är fundamentalt för barn i deras vardag, till exempel när de ska leka med andra barn, lära sig skriva eller idrotta. Som Wallenberg Academy Fellow ska Erik Domellöf studera hur barns motoriska planering utvecklas och hur barn med funktionsnedsättningar kan få hjälp att träna upp denna förmåga.

Läs mer

Aleksandra Foltynowicz-MatybaAleksandra Foltynowicz-Matyba: Effektivare laserbaserad detektor för gaser
Med hjälp av laserljus går det att mäta halten av en viss gas i exempelvis atmosfären, men existerande tekniker är begränsade till en eller några få gaser i taget. Wallenberg Academy Fellow Aleksandra Foltynowicz-Matyba ska utveckla en ny form av laserbaserad detektor som med hög precision kan mäta en mängd olika gaser samtidigt.

Läs mer

Andrea PuharAndrea Puhar: Vill förstå sambandet mellan inflammation, infektion och extracellulärt ATP
En inflammation skyddar organismer vid infektion eller skada, och reaktionen startar när angripna och skadade celler släpper ut olika varningsmolekyler. Att drabbas av en inflammation är emellertid inte alltid positivt – för patienter med exempelvis cancer, ateroskleros eller allergier förvärras snarare sjukdomens förlopp. Wallenberg Academy Fellow Andrea Puhar studerar de mekanismer som styr frisättningen av varningsmolekylen ATP och dess effekt på celler och bakterier.

Läs mer

Nasim SabouriNasim Sabouri: Vilken funktion fyller fyrsträngat DNA i celler och virus?
DNA-molekylen är känd för sin spiralformade figur, där två strängar slingrar sig runt varandra. Men DNA förekommer även i andra konfigurationer, bland annat finns fyrsträngat DNA. Wallenberg Academy Fellow Nasim Sabouri ska undersöka vilken funktion detta har och om det går att utveckla läkemedel mot fyrsträngat DNA hos exempelvis hiv och papillomavirus.

Läs mer

David SeekellDavid Seekell: Håller skogssjöars ekosystem på att bryta samman?
När ett ekosystem kollapsar är skadorna svåra, eller rent av omöjliga, att reparera. Ett sådant sammanbrott får svåra följder för mänskligt välbefinnande, exempelvis genom ökenspridning, giftiga algblomningar och fiskbestånd som försvinner. Wallenberg Academy Fellow David Seekell kommer att studera vart gränsen för skogsjöar går. När går förändringen för långt?

Läs mer

Pressbilder

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Bakgrund:

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Läs mer om samtliga nya Wallenberg Academy Fellows

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson,rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@umu.se

Marianne Sommarin,vicerektor för forskning vid Umeå universitetTelefon: 070-662 3874
E-post: marianne.sommarin@umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall