"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-23

Rektor i VK: Kreativitet ger arbetstillfällen

NYHET Visst vore det spännande om Umeå kunde utvecklas till en plats som lockar talanger. Umeå är ju redan i dag en stad som attraherar exempelvis forskare och musiker av världsklass. Genom Konstnärligt campus kan den skaran utökas ytterligare. Det skriver Göran Sandberg som är rektor vid Umeå universitet.

Umeå universitet är inte bara IT och bioteknik - det är så mycket mer. Vi vill utveckla kreativiteten inom hela vårt område och vi vill skapa kreativa mötesplatser, konstnärligt campus är en sådan mötesplats. 
Under en längre tid har många personer varit involverade i arbetet att omvandla visionen Konstnärligt campus till en fungerande verklighet. 
Mycket kraft men även pengar har investerats i arbetet.

Mötesplats - för alla

Visionen är att skapa en mötesplats och en kreativ smältdegel för design, konst och arkitektur med en självklar plats på såväl den lokala som den internationella arenan. 
Konstnärligt campus ska locka forskare, studenter, lärare, kreatörer och innovatörer från hela världen men även vara ett utflyktsmål och en inspirerande kraft för umebor och besökare. Konstnärligt campus blir med alla sina kreativa verksamheter en unik miljö även i internationell jämförelse.Ett kvitto att vi håller på att lyckas är att flera företag inom den kreativa sektorn redan visat intresse för att etablera sig på eller i närheten av området.
Vi tror att det är lika viktigt att den kunskap som finns inom det konstnärliga området vid universitetet avknoppas för att skapa arbetstillfällen som inom exempelvis bioteknikområdet.

En grund för kreativt företagande


Därför planerar vi för företagskuvöser, inkubatorer, i den nuvarande Konsthögskolans lokaler. För att skapa ännu bättre förutsättningar för våra konststudenter får Konsthögskolan en ny byggnad som rymmer ateljéer och verkstäder som är anpassade utifrån de krav dagens och morgondagens fria konstnärer ställer. Arkitekthögskolans byggnad är redan under uppförande. Bildmuseet, en utställningshall och Humlab-X får också en ny byggnad medan Designhögskolan blir kvar i sina lokaler. 
Sammantaget utgör alla enskilda delar något som kan bilda nya mönster i en unik väv.Vi är övertygade om att de bästa resultaten uppnås när man lyckas bygga stimulerande miljöer runt redan framgångsrika verksamheter. Det har också varit vår filosofi bakom uppbyggnaden av starka forskningsmiljöer. Framgångsreceptet tror vi är att samla människor, kompetenser och resurser och tillföra ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. Vi kan inte skapa kreativitet men vi kan ge bra förutsättningar för kreativa människor!

Den standardiserade tillverkningsindustrin i Sverige för en allt ojämnare kamp med låglöneländerna. Allt fler enas om att Sveriges framtid inte ligger i att tillverka maskiner eller föremål utan att framtiden är att skapa idén om maskinen eller föremålet och utveckla nya koncept och tjänster. Upplevelseindustrin får en allt större betydelse i den globala ekonomin. Verksamheterna på Konstnärligt campus har en given plats i den utvecklingen.

Ett bidrag till stadens attraktivitet

Konstnärligt campus ger Umeå som stad chans att fortsätta den utveckling som startades under 80-talet med Åke E. Andersson, professor i regionalekonomi, som pläderade för K-samhället (Kommunikationer, Kunskap, Konst och Kreativitet) och vars teorier hade stor betydelse för utformandet Umeå stadskärna med Folkets hus, biblioteket och Norrlandsoperan. 


Den amerikanske statsvetaren och ekonomen Richard Florida tog den teorin vidare och myntade uttrycket den kreativa klassen och T-samhälle (Talang, Teknologi och Tolerans), som han menar är det som kommer att föra utvecklingen framåt och skapa tillväxt. Den kreativa klassen är enligt Florida globala nomader som slår sig ned där förutsättningarna för dem är bäst. Företag och länder, men även städer, som vill bli framgångsrika måste skapa förutsättningar för att vinna kampen om dessa människor.


Visst vore det spännande om Umeå kunde utvecklas till en plats som lockar några av dessa talanger hit. Umeå är ju redan i dag en stad som attraherar exempelvis forskare och musiker av världsklass. Genom Konstnärligt campus kan den skaran utökas ytterligare.

Skyltfönster för Umeå


Nyligen invigdes Humlabs utbyggnad. Humlab är en kreativ miljö som smälter samman humaniora och informationsteknik till nya användningsområden. Till ceremonin och tillhörande seminarium kom bland andra internationella och nationella makthavare, finansiärer och inflytelserika personer inom kultur- och it-området.


Värdet av sådana möten ska inte underskattas. Ju fler som får en inblick i den framgångsrika verksamhet som bedrivs desto fler vill också vara med och utveckla den. Humlab, som lockar studenter och forskare från hela världen från olika discipliner, är lite av ett Konstnärligt campus i miniatyr. Konstnärligt campus kommer att vara ett skyltfönster för all den kreativa verksamhet som bedrivs i Umeå med omnejd.


Universitet har sin plan klar för den akademiska verksamheten. För att konstnärligt campus skall kunna bli en motor som genom sin kreativitet skapar ny arbetstillfällen så måste nu många andra aktörer inom offentlig sektor och näringsliv ta sitt ansvar. 
Universitet är en del av samhället och skall bidra till samhällets utveckling. Vi kan dock inte göra det själv utan vi behöver stöd och hjälp av alla goda krafter, detta gäller även för utvecklingen av konstnärligt campus.

Publicerad på VK Debatt 2009-06-23

Redaktör: Göran Sandberg