"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-17

Relationen till informationstekniken avgör nyttan

NYHET Känner du dig underlägsen när det gäller informationsteknik? Katarina Lindblad-Gidlund, Umeå universitet, har i sin avhandling utvecklat en modell för att ta reda på hur människors relation till tekniken ser ut, och hur förhållandet kan förändras.

Sverige förs ofta fram som en ledande IT-nation, exempelvis när det gäller hur många som har tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Men när det gäller just användningen av informationstekniken, och att användningen inte leder till upplevd nytta i tillräcklig utsträckning, finns det röster som talar om att Sverige tappar mark.

Katarina Lindblad-Gidlund vid Umeå universitet vänder på perspektiven i sin avhandling, och utgår ifrån hur vi upplever vår relation med informationstekniken. Hon menar att så länge vi känner oss underlägsna och inte vågar eller har förutsättningar att ifrågasätta den informationsteknologiska utvecklingen, skapas inte heller system som vi kommer att använda i så stor utsträckning som många hoppas.

Om sambandet mellan vår relation till tekniken och vår användning förtydligas kan vi, enligt Katarina Lindblad-Gidlund, uppvärdera vår syn på möjligheten att påverka IT-utvecklingen. Nästa steg är att skapa medvetenhet kring hur just vår relation ser ut.

För att få reda på om det är något man vill förändra i relationen, föreslår Katarina Lindblad-Gidlund en modell där man utgår från fyra olika begrepp: dominant och underordnad, aktiv och passiv. Det finns också möjlighet att klargöra vad som har bidragit till att relationen ser ut som den gör. På så sätt skapas en bättre balans och förståelse mellan olika aktörer.

Genom att producenterna får en större insikt om de personer som de producerar systemen för, ökar förhoppningsvis deras professionalitet. Även politiska beslutsfattare blir mer medvetna om teknikrelationens betydelse, och blir bättre på att hantera och förebygga underordnande processer.

Tisdagen den 17 maj försvarar Katarina Lindblad-Gidlund, Institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Techno therapy, a relation with technology. Svensk titel: Teknikterapi, en relation med teknik.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal MA 121 MIT-huset. Opponent är docent Christina Mörtberg, Luleå Tekniska Universitet.

För mer information, kontakta:

Katarina Lindblad-Gidlundtel: 060-14 89 21, 070-594 70 65
e-post: katarina.lindblad-gidlund@miun.se

Redaktör: Camilla Nilsson