"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-18

Resultatdialog 2018 – utbildningsvetenskap i fokus

NYHET Utbildningsvetenskap berör många, sa Eva Björk som är huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid inledningen av konferensen. Eva berättade bland annat att det finns ungefär två miljoner barn i skola och förskola och att skolan är Sveriges största arbetsplats med över 265 000 anställda förskollärare och lärare.

Syftet med Resultatdialogen är att forskare som har fått bidrag från VR slutredovisar sina projekt och presenterar nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning, samtidigt som den utgör en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor. Utbildningsvetenskaplig forskning är forskning som tex handlar om lärande, undervisning och fostran.

Konferensen Resultatdialog anordnades 4-5 december och samlade drygt 150 deltagare från hela landet.

Carina Rönnqvist, samordnare för konferensen vid Umeå universitet kommenterar:

- Jag vill rikta ett varmt tack till alla föredragshållare som erbjudit intressanta och lärorika föredrag, men också alla deltagare som bidragit till de värdefulla samtalen. Vi är tacksamma över att vi fått möjlighet att arrangera konferensen här i Umeå och uppskattar det fina samarbetet vi haft med Vetenskapsrådet kring arrangemanget.

De 32 projekt som redovisas inom ramen för Resultatdialog 2018 involverar runt 150 forskare från 18 lärosäten.

Resultat från aktuella forskningsprojekt presenteras även i en antologi

Text: Marie Oskarsson

Resultatdialog

Vetenskapsrådets film från konferensen. Intervju med huvudsekreterare för utbildningsvetenskap och medverkande forskare.