"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-14

Ridderstads stiftelse finansierar tre forskningsprojekt

NYHET Tora Byström, Daniel Lindmark och Daniel Nyström vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har erhållit forskningsstipendier från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.

Tora Byström har erhållit medel för projektet Publicisten Knut Petersson: Handelstidningens huvudredaktör och tryckfrihetens försvarare.

Syftet med projektet är att undersöka Knut Peterssons professionella gärning, dels som knuten till Handelstidningen under fyrtio år, dels som politiskt aktiv i tryckfrihetsfrågor.

Det beviljade bidraget avser finansiering av ett fyraårigt projekt på halvtid. Bidraget för år 1 är på 210 000 kronor.

Daniel Lindmark har erhållit medel för projektet I skrivande stund: Axel B. Svensson som publicist.

Projektet anlägger litteratursociologiska och religionsvetenskapliga perspektiv på den kyrkliga publicistiken under 1900-talets första hälft.

Det beviljade bidraget avser delfinansiering av ett fyraårigt projekt på halvtid. Bidraget för år 1 är på 135 000 kronor.

Daniel Nyström har erhållit ett postdoc-stipendium för projektet Lilla Hjärtat, Muhammedkarikatyrer och en skäggig norrman: Svensk debattkultur under 2000-talet.

Projektet behandlar 2000-talets kulturdebatter i svensk dags- och kvällspress ur idéhistoriska perspektiv. Fokus ligger på debatter kring uppmärksammade händelser i samtiden och debatter som av andra anledningar fått stor spridning.

Bidraget för år 1 är på 360 000 kronor.

Redaktör: Per Melander