"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-06

Riksidrottsförbundet: Forskningsrapport ger ny kunskap

NYHET Riksidrottsförbundet inledde ett samarbete med Locker Room Talk under 2018 som ett av flera initiativ i arbetet med jämställd, trygg och inkluderande idrott. Då beslutade RF också att låta forskare följa metoden för att se hur väl angreppssättet skulle falla ut.

Forskarna Jesper Fundberg, Malmö universitet och Inger Eliasson, Umeå universitet har skrivit rapporten "Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom lagidrott" som ger ny kunskap om förändringar av maskulinitetsnormer.

Resultat

Kompetens, tålamod och att idrottsrörelsen själv tar ansvar för jämställdhetsarbete är viktigt för att nå målen i Strategi 2025. Det är några av resultaten i en forskningsrapporten om Locker Room Talk 8-veckorsprogram.

Läs mer

Läs hela nyheten på Riksidrottsförbundets sida: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/forskningsrapportgernykunskapomforandringaravmaskulinitetsnormer