"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-24

RiseB medverkar i den nyutkomna boken ”Hållbara affärer”

NYHET I boken ger företrädare för flera ledande svenska företag sin syn på hållbarhet, kompletterat med forskarperspektiv från Handelshögskolan i Umeå och Stockholm.

Ambitionen med boken ”Hållbara affärer” är att snabba på den hållbara utvecklingen i världen. Detta genom att motivera fler företag att ställa om till att bli långsiktigt hållbara ur det breda perspektivet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Steg för steg visar författarna hur omställningen praktiskt kan genomföras och att hållbart företagande skapar lönsamhet, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft.

I boken intervjuas företagsledare från 14 olika företag som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Även Umeå Universitet och RiseB medverkar genom Johan Jansson, som bland annat pekar på att etikens betydelse för företagen vuxit de senaste åren. Boken tar ett helhetsperspektiv och väver samman forskning, egna erfarenheter och praktiska exempel i en bok som kan komma att betyda mycket för den hållbara utvecklingen i samhället.

Boken är skriven för dem som har inflytande och makt att göra skillnad och som vill dra nytta av de fördelar som ett hållbart företagande innebär. Den vänder sig också till dem som vill vara med och driva på den hållbara utvecklingen på sin arbetsplats. Läs mer på www.hallbaraaffarer.com.

Redaktör: Herman Stål