"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-05

RiseB söker doktorand med inriktning mot hållbar finansiell ledning och styrning

NYHET Vi söker en doktorand med inriktning mot hållbar finansiell ledning och styrning. Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp vid Handelshögskolan som samverkar med det allmännyttiga bostadsbolaget AB Bostaden. Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra med riktlinjer, värderingar och processer för att utveckla hållbart boende.

Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp vid Handelshögskolan som samverkar med det allmännyttiga bostadsbolaget AB Bostaden. Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra med riktlinjer, värderingar och processer för att utveckla hållbart boende. Målsättningen med forskningen är att ta fram nya användbara affärsmodeller och metoder som kan användas för att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga mål för hållbart boende. Innovativa affärsmodeller kan skapa och integrera dessa värden och kan användas under projekteringsfasen men även under projektets genomförande. Projektet har en företagsekonomisk utgångspunkt men arbetar med ett flerdimensionellt och tvärvetenskapligt perspektiv genom samverkan med projektet ”Metoder att kvantifiera och visualisera scenarier för hållbart boende” vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Ansök här