"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-04

RiseBs uppsatspris 2022

NYHET Årets pristagare är Martina Reppen, Södertörns högskola, samt Henry Müller och Felix Pahl, Handelshögskolan i Stockholm. Priset delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni den 3:e juni.

Text: Maxim Vlasov

Dubbla uppsatspriser till studenter vid Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm

I år är det två uppsatser som tilldelas RiseBs uppsatspris i hållbarhet och företagsetik. Vinnarna är Martina Reppen, Södertörns högskola samt Henry Müller och Felix Pahl, Handelshögskolan i Stockholm. Båda uppsatserna får var sitt pris och ett stipendium om 25 000 kronor från Umeå Energi.

Beslutet att tilldela dubbla uppsatspriser är unikt och är resultatet av en mycket hög kvalité på båda uppsatserna. Tillsammans kartlägger de möjligheter och utmaningar för att skynda på hållbar omställning inom både privat och offentlig sektor.

Från ”stuprörsindelad” till holistisk implementering av hållbarhetspolicy

I den första vinnande uppsatsen utforskar Martina Reppen möjligheter, förutsättningar, och barriärer i arbetet mot en hållbar omställning inom offentlig förvaltning. Reppen intervjuade tjänstemän som arbetar strategiskt med FN:s Agenda 2030 på kommunal nivå i Sverige, och hon upptäckte ett glapp mellan ambitionerna och faktisk implementering av policyn i de flesta kommuner. Agenda 2030 behandlades ofta i isolerade program för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och det saknades även vertikal styrning inom organisationen och mellan olika nivåer inom statsförvaltningen.

Reppen ger övertygande argument för en mer holistisk implementering av hållbarhetspolicy i den offentliga sektorn.

– Agenda 2030 är ett komplext ramverk med horisontella och integrerade sakfrågor som måste hanteras med hänsyn till potentiella synergier och målkonflikter sinsemellan.  En nod i mitt uppsatsskrivande har varit hur man tar sig an sådana tvärgående och integrerade ramverk inom en ofta stuprörsindelad offentlig sektor som traditionellt separerar sakfrågor i sin förvaltning.

– Min studie visar att den traditionella logiken för organisering inte sällan motverkar långsiktiga hållbarhetsambitioner. Vid sådana omständigheter är risken att Agenda 2030 eller hållbarhet läggs som ett politiskt strössel ovanpå snarare en kraft för förändring underifrån.

Uppsats: From siloistic to holistic? – Integration and coordination to implement the 2030 Agenda on the Swedish municipal level

Handledare: Steffi Siegert

Startups driver omställningen till cirkulär ekonomi

Den andra vinnande uppsatsen, skriven av Henry Müller och Felix Pahl, belyser den viktiga och mångfacetterade rollen som startups spelar i cirkulära ekosystem. Studien bygger på imponerande empiriska data från 33 intervjuer med entreprenörer, etablerade företag, experter, och stödstrukturer, med särskilt fokus på bygg-, mode-, och förpackningsbranschen.

Müller och Pahl finner att startups introducerar nya affärsmodeller, utvecklar digitala plattformar som skapar nya länkar mellan aktörer i värdekedjan, och använder sig av flera olika strategier för att driva innovationer trots många utmaningar som hög osäkerhet och brist på finansiering.

– Priset är en fantastisk belöning för de ansträngningar som vi har investerat i detta forskningsprojekt. Med vår medvetenhet om ökande miljö och samhällsutmaningar som härrör från en “slit och släng” ekonomi har vi strävat efter att bidra till att främja cirkularitet.

– Vi hoppas att studien ska förse praktiker, både entreprenörer och etablerade företag, med strategiska insikter kring omvandlingen till cirkulär ekonomi. I slutänden visar vi hur till synes obetydliga startups med marginell inflytandesfär kan initiera, styra, och facilitera förändringar på ekosystemnivå.

Uppsats: Driving a better future: The role of startups in circular ecosystem innovation 

Handledare: Per Andersson

Hedersomnämnande

Uppsatsjuryn vill även ge ett hedersomnämnande till Sofia Gudmundsson och Anaïs Andréa Marie Lachini, Linnéuniversitetet, för uppsatsen “Designing Business Models of Tomorrow: Exploring the Expansion of Cleantech-as-a-Service through an Agile Approach”.

Viktigt samarbete

Finansieringen av priset, som i år ges som två stipendier om 25 000 kronor vardera, har gjorts möjligt genom RiseBs samarbete med Umeå Energi.

– Umeå energi vill vara en positiv kraft i Umeåregionens hållbara utveckling. Genom stipendiet vill vi uppmuntra studenter inom företagsekonomi att också fördjupa sig i hållbarhet.

Tack till juryn

RiseB uttrycker sin tacksamhet till årets uppsatsjury som bestod av Professor Satu Teerikangas (University of Turku), Maira Babri (Handelshögskolan vid Örebro universitet), Maxim Vlasov (Handelshögskolan vid Umeå Universitet) samt representanter från Umeå Energi: Maria Mårtensson och Marcus Larsson.

Läs mer om RiseBs uppsatspris och bedömningskriterier bakom juryns beslut på vår hemsida.