"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maxim Vlasov

Maxim Vlasov

Universitetslektor i entreprenörskap med forskningsinriktning på organisering i/för en värld bortom ekonomisk tillväxt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Entreprenörskap
Plats

Maxim driver ett projekt "Once you know: A pilot-study into the hope(lessness) of sustainability academics in relation to social-ecological collapse", fröfinansierat av J Gust Richert stiftelse. Syftet är att undersöka hur hållbarhetsakademiker hanterar sina känslor och existentiella frågor som uppstår i relation till ekologiska katastrofer och en möjlig samhällskollaps.

Maxim har disputerat i företagekonomi på en avhandling om ekologiskt entreprenörskap inom ”den nya gröna vågen” i Sverige. Hans avhandling börjar med premissen att vi för att möta de ekologiska kriserna, inklusive klimathotet, behöver förstå krisernas psykologiska och kulturella rötter som återfinns i separationen mellan moderna samhällen och naturen. Avhandlingen utvecklar en processteori av ekologisk inbäddning, genom vilken en ekoprenör förstärker sin relation, och återanknyter till jorden, platsen och det icke-mänskliga som ger de ekologiska förutsättningarna för liv och ekonomisk verksamhet. Huvudbidraget är att använda röster av gröna vågare för att presentera vardagliga erfarenheter och kritisk kunskap om ekologisk inbäddning och övergång till ett samhälle som lever inom planetens gränser.

Maxims forskningsintressen är ekologisk hållbarhet, diskurser om samhällskollaps och omställning, nerväxt och gräsrotsrörelser, organisationsteori, ekopsykologi, samt kvalitativa metoder. Han är forskningsledare för Research Institute for Sustainability and Ethics in Business (RiseB) och medlem i Sustainable Change Research Network (SUCH). 

Maxim är även lärare och facilitator med erfarenhet från universitet och civilsamhället, med ett stort intresse för kreativa medskapande processer, transformativt lärande, och omställning till regenerativa lokalsamhällen bortom ekonomisk tillväxt.

Organization & environment, Sage Publications 2021, Vol. 34, (4) : 559-580
Vlasov, Maxim
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, Vol. 72-73 : 109-126
Vlasov, Maxim; Ekberg, Kristoffer
Organization
Vlasov, Maxim; Heikkurinen, Pasi; Bonnedahl, Karl Johan
Studier i företagsekonomi. Serie B
Vlasov, Maxim
Sustainability, Ethics, Entrepreneurship (SEE) Conference 2018, Washington DC, March 1 - 4
Vlasov, Maxim
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 12, (3) : 374-394
Vlasov, Maxim; Bonnedahl, Karl Johan; Vincze, Zsuzsanna
Strongly sustainable societies: organising human activities on a hot and full Earth, Routledge 2018 : 249-268
Vlasov, Maxim; Vincze, Zsuzsanna
4th Nordic Conference onConsumer Research: Book of Abstracts
Vlasov, Maxim; Mark-Herbert, Cecilia

Företagsekonomi, socialt och ekologiskt entreprenörskap, hållbarhet