"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-18

RiseB´s uppsatspris tilldelas studenter vid Lunds universitet

NYHET RiseBs årliga uppsatspris i hållbarhet och företagsetik tilldelas Olivia Johnsson och Annique Snel, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. De får ett stipendium, 25 000 kronor, för sin MSc uppsats: “The Incompatibility of Two Systems. A qualitative study on incumbent firms and small entrepreneurial companies’ attempt to transition from a linear to a circular economic system”. Det är andra året i rad som uppsatspriset går till studenter vid Lunds universitet.

Text: Maxim Vlasov

Det inkom rekordmånga uppsatser till årets uppsatspris, alla av bra kvalité, vilket gjorde det mycket utmanande för juryn att göra sin bedömning. RiseB fick nomineringar från 15 olika institutioner med företagsekonomisk utbildning runt om i landet.

Den vinnande uppsatsen

Den vinnande uppsatsen visar på hög teoretisk och praktisk relevans genom sin nyanserade och kritiska analys av företagens roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Författarna gjorde en jämförelsestudie av ett stort etablerat företag och små entreprenöriella företag som arbetar med cirkulära affärsmodeller inom möbelbranschen och liknande branscher. Studien visar hur dessa företags adoptering av cirkulära affärsmodeller kommer med målkonflikter mellan den dominerande affärslogiken och cirkulära och regenerativa ambitioner.

-Vi båda har sedan länge haft en passion för ämnet. Att veta att våra ansträngningar är värderade på det här sättet gör att vi känner oss mycket stolta. Det uppmuntrar oss till att fortsätta använda en nyanserat men kritiskt tänkande i våra framtida projekt, eftersom det här priset visar att det är något som uppskattas och behövs för att främja hållbarhetsagendan.

Uppsatsen bidrar till vår förståelse för de mentala och institutionella barriärer som cirkulära initiativ kan stöta på medan de fortfarande måste spela enligt den nuvarande ekonomiska systemets regler. Johnsson och Snel drar en slutsats att omställningen till cirkulär ekonomi inte kan drivas endast av företag, och att det även krävs en systemförändring hos regeringar, konsumenter och finansiella institutioner. Med dess originalitet, akademiska kvalitet och stringens vidgar uppsatsen den aktuella debatten om cirkulär ekonomi och de olika slags framtider som den kan skapa.

-Vi kom i kontakt med cirkulär ekonomi när vi gick på inspirerande kvällsseminarier i Lund. Det kritiska perspektivet växte fram när vi började intervjua människor och läsa mer och mer om denna nya idén. Att läsa kursen ‘Reimagining-capitalism’, med vår handledare Ester Barinaga som lärare, gav oss självförtroende att tänka utanför boxen och utmana “status quo”.

Uppsatshandledare: Ester Barinaga, Professor (Lunds universitet)

Du hittar uppsatsen här: LUP Student Papers

Hedersomnämnande

Uppsatsjuryn vill även ge sitt hedersomnämnande till Erica Damsten and Lee Hasselgren (Handelshögskolan vid Umeå univeristet) och till Jana Shawkat (Södertörns högskola) som är andra och tredjeplatstagarna.

Viktigt samarbete

Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium om 25000 kronor, har gjorts möjligt genom RiseBs samarbete med Umeå Energi.

- Umeå energi vill vara en positiv kraft i Umeåregionens hållbara utveckling. Genom stipendiet vill vi uppmuntra studenter inom företagsekonomi att också fördjupa sig i hållbarhet.

Tack till juryn

RiseB uttrycker sin tacksamhet till årets uppsatsjury som bestod av Herman Stål (Göteborgs Universitet), Maria Ehrnström-Fuentes (Hanken Svenska handelshögskolan) and Susanne Arvidsson (Lund universitet).

Läs mer om RiseBs uppsatspris och bedömningskriterier bakom juryns beslut på vår hemsida. Nominering av uppsatser skrivna i 2021 öppnas i höst.