"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå hållbarhetspris för uppsatser i företagsekonomi

Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning (ROBUST) vid Handelshögskolan vid Umeå universitet utlyser i samarbete med Umeå Energi ett årligt uppsatspris med syfte att uppmuntra ekonomstudenter att intressera sig för och fördjupa sig i hållbarhet. Berättigade att söka uppsatspriset är studerande inom företagsekonomi från svenska lärosäten som har författat en uppsats på kandidat, magister eller masternivå där huvudfokus är hållbarhet.

Nominering av uppsatser skrivna och publicerade 2023 är öppen nu!

Vi riktar en särskild inbjudan till uppsatser som tar sig an kopplingen mellan hållbarhetsarbete och kriser men alla uppsatser som uppfyller kriterier för nomineringen välkomnas i vanlig ordning.

Vi lever i en tid av flera komplexa och sammankopplade kriser. Förutom åtgärder för att ställa om till ett fossilfritt samhälle ökar även behovet för organisationer och företag att anpassa sig till klimatförändringar som kan leda till omfattande störningar i framtiden. Samtidigt finns det även andra kriser som pandemin, kriget, energikrisen, och ekonomiska kriser som kan försvåra hållbarhetsarbetet och klimatomställningen.

Möjliga forskningsfrågor kan handla om men inte begränsas till följande:

Hur kan företag upprätthålla sitt hållbarhetsarbete i en tid av kriser som covidpandemin och energikrisen?

Hur påverkar låg konjunktur hållbar konsumtion eller klimatsatsningar på företag?

Hur kan hållbarhet användas som verktyg i krishanteringen?

Vad finns det för likheter och motsättningar mellan hållbar omställning och krisberedskap?

Kriterier

För att vara aktuell för priset skall uppsatsen vara skriven för att erhålla examen inom företagsekonomi som huvudämne. Detta innebär att uppsatser som exempelvis behandlar frågor rörande organisering, ledarskap, finansiering, redovisning, marknadsföring och entreprenörskap är nomineringsbara om de även fokuserar på någon aspekt av hållbarhet och/eller företagsetik. Med hållbarhet menas här "hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Inom detta ryms framförallt ekologiska, sociala och kulturella aspekter, men även ekonomiska och etiska utifrån de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Förutom ovanstående beaktas även följande vid bedömningen:

  • Originalitet avseende ämne och/eller metod
  • Akademisk kvalitet och stringens
  • Uppsatsens bidrag till ämnena företagsekonomi och/eller hållbarhet och företagsetik
  • Forskningsanknytning och bidrag till att utveckla nya frågeställningar
  • Praktisk förankring och relevans/betydelse för samhället (inklusive affärslivet)

Nomineringsförfarande

Studierektor, uppsatsansvarig eller liknande vid varje företagsekonomisk institution vid svenska universitet och högskolor har rätt att nominera en uppsats att representera lärosätet. Uppsatsen skall vara skriven och godkänd under året 2023 samt vara plagiatkontrollerad och finnas i fulltext i respektive lärosätes offentliga uppsatsdatabas (DiVA eller liknande) vid nomineringstillfället. Nominering sker i formuläret enligt de instruktioner som finns där:

Förlängd deadline. Nominera uppsatsen senast 15 januari 2024.

Nominering avslutad.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från akademi, näringsliv och ideell sektor.

Utdelning

Pristagare meddelas på ROBUSTs webbplats senast tre månader efter deadline för nominering. Pristagare bjuds in till ROBUST och Handelshögskolan vid Umeå universitets årliga examensceremoni i juni och får även presentera sin uppsats för Umeå Energis koncernledning. Priset delas ut i form av ett stipendium på 25 000 kronor. Andra- och tredjeplatstagarna tilldelas ett hedersomnämnande av juryn, som även publiceras på ROBUST's hemsida.

Tidigare pristagare

Samarbetspartner

Uppsatspriset delas ut i samarbete med Umeå Energi som gjort finansieringen möjlig.

Frågor kring uppsatspriset besvaras av Maxim Vlasov.

Senast uppdaterad: 2024-01-16