"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-27

Riskbedömningar ska förhindra vibrationsskador

NYHET Vibrerande verktyg som tigersågar, bilningshammare och slipmaskiner kan ge bestående vibrationsskador i form av kärlskador och nervskador i händer och fingrar. Forskare vid Umeå universitet ska nu förbättra företagens möjligheter att förebygga vibrationsskador.

Idag är vibrationsskador den vanligaste godkända arbetssjukdomen och skadorna blir ofta bestående. Arbetsgivare är skyldiga att förhindra vibrationsskador genom att bedöma riskerna vid arbete med verktyg och maskiner.

Nu har forskare vid Umeå universitet fått ett anslag på 2 989 000 kronor från AFA Försäkring för att förenkla möjligheterna att göra riskbedömning och att öka användandet av riskbedömningsverktyg.

Forskaren Hans Pettersson, enheten för yrkes- och miljömedicin, leder projektet som ska vara klart 2020.
Foto: Mariam Shirdel

- Fler riskbedömningar minskar risken för framtida vibrationsskador, det är tanken bakom projektet ”Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, berättar Hans Pettersson, forskare vid yrkes- och miljömedicin.

Ett verktyg som finns idag är en nationell vibrationsdatabas där man gör riskbedömningar av vibrationsbelastning. Användandet av databasen har minskat med åren, vilket kan bero på att databasen inte är tillräckligt användarvänlig.

Öka antalet riskbedömningar

Med hjälp av teknisk konsult kommer en ny och mer lättanvänd design av webbsidan för vibrationsdatabasen att utvecklas. Dessutom görs databasen mobilanvändarvänlig. Syftet är att göra databasen mer tillgänglig och lättanvänd så att antalet riskbedömningar ökar inom företag med anställda som utsätts för vibrationer.

- I projektet kommer vi också att utvärdera användarvänligheten och undersöka om riskbedömningarna faktiskt ökar bland företag inom branschen, berättar Hans Pettersson.

Projektet sker i samarbete med arbetsgivar- och fackliga organisationer samt arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige. Arbetsgivare, skyddsombud och företagshälsovården från ett 90-tal företag i berörda branscher bjuds in till projektet för att utvärdera användarvänligheten av den utvecklade databasen och mobilapplikationen.

Forskaren Hans Pettersson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, leder projektet som ska vara klart 2020.

Länk till vibrationsdatabasen(http://www.vibration.db.umu.se/)

Kontakt för mer information

Hans Pettersson
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
090–785 69 27
hans.pettersson@umu.se

Redaktör: Lena Åminne