"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-09

RNA-byggstenar inte skadliga i mitokondriens DNA

NYHET Byggstenar för ribonukleinsyra, RNA, som hamnar i mitokondrie-DNA utgör inte den risk som RNA-byggstenarna utgör i kärnans DNA, och de bidrar därmed inte till åldrandet. Det visar en ny studie på möss vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

Det är sedan tidigare känt att RNA-byggstenar kan hamna i vårt DNA när den kopieras. Detta beror på att det finns mycket högre koncentration av RNA-byggstenar än DNA-byggstenar i en cell, och att RNA- och DNA-byggstenarna är väldigt lika varandra. Men RNA-byggstenar gör DNA mindre stabilt. Därför finns det speciella mekanismer som väldigt effektivt tar bort RNA-byggstenarna från DNA.

I högre organismers celler finns det mitokondrier - organeller som utgör en cells energifabrik. Mitokondrier har eget DNA inuti sig som är viktigt för deras funktion. Förändringar i det mitokondriella DNA:t - exempelvis deletioner - är kopplade till många sjukdomar, men även till åldrande. Och även i mitokondrie-DNA:t hamnar det RNA-byggstenar när DNA kopieras. Men till skillnad från cellens andra DNA, som finns i cellkärnan, så tas inte RNA-byggstenarna bort från det mitokondriella DNA:t. De kvarvarande RNA-byggstenarna har föreslagits minska stabiliteten hos mitokondrie-DNA:t vilket skulle kunna påskynda åldrande.

– Vår studie visar att mängden RNA-byggstenar i det mitokondriella DNA:t i möss ökar när mössen blir vuxna. Dessutom finns det olika mycket RNA-byggstenar i det mitokondriella DNA:t i olika vävnader. Detta visade sig bero på att den relativa mängden av RNA-byggstenar och DNA-byggstenar är olika i olika vävnader, säger Andrei Chabes, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Mängden RNA-byggstenar i det mitokondriella DNA:t kommer därför kunna användas för att uppskatta mängden DNA-byggstenar i vävnader där det är tekniskt svårt att mäta DNA-byggstensmängden direkt.

Forskarna undrade om de RNA-byggstenar som finns i mössens mitokondriella DNA under hela deras vuxna liv kunde orsaka försämrad stabilitet och deletioner i DNA:t när mössen blivit  gamla, och därmed alltså bidra till deras åldrande. För att undersöka detta studerade man möss med en mutation i ett enzym som leder till att det blir en högre koncentration av DNA-byggstenar. Forskarna kunde visa att dessa möss i princip inte hade några RNA-byggstenar alls i sitt mitokondriella DNA. Men trots frånvaron av RNA-byggstenar var deras mitokondriella DNA inte mer stabilt.

– Detta betyder att mängden RNA-byggstenar som normalt finns i det mitokondriella DNA:t inte försämrar DNA-stabiliteten eller bidrar till åldrandet i möss, och inte heller påverkar mössens livslängd. Våra resultat utmanar därmed uppfattningen att RNA-byggstenar utgör en risk för DNA, säger Paulina Wanrooij, forskare från samma institution och den andra huvudförfattaren till artikeln.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Om publiceringen

Elimination of rNMPs from mitochondrial DNA has noeffect on its stability
Paulina H. Wanrooij, Phong Trana, Liam J. Thompson, Gustavo Carvalho, Sushma Sharma, Katrin Kreisel, Clara Navarrete, Anna-Lena Feldberg, Danielle L. Watt, Anna Karin Nilsson, Martin K. M. Engqvist, Anders R. Clausen, Andrei Chabes
https://doi.org/10.1073/pnas.1916851117

Kontakt

Andrei Chabes
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post