"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Paulina Wanrooij

Min forskargrupp studerar mitokondriellt DNA och hur dess instabilitet signaleras till resten av cellen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H6, Campus, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Främsta syftet med vårt arbete är att förstå mekanismer som antingen förhindrar eller hjälper till att hantera olika former av mtDNA-instabilitet. Våra forskningsprojekt rör allt från vad som krävs för felfri kopiering av mtDNA:t till hur mtDNA defekter kommuniceras till resten av cellen och vilka konsekvenser det får. Vår forskning kommer att leda till ökad förståelse för orsakerna och konsekvenserna av mtDNA instabilitet, vilket kan hjälpa oss identifiera potentiella mål för framtida läkemedelsutveckling.

Life Science Alliance, Life Science Alliance, LLC 2023, Vol. 6, (12)
Gorospe, Choco Michael; Carvalho, Gustavo; Herrera Curbelo, Alicia; et al.
Mitochondrial DNA: methods and protocols, New York: Humana Press 2023 : 293-314
Gorospe, Choco Michael; Repolês, Bruno Marçal; Wanrooij, Paulina H.
EMBO Journal, John Wiley & Sons 2023, Vol. 42, (18)
Wanrooij, Paulina H.; Chabes, Andrei
Antioxidants and Redox Signaling, Mary Ann Liebert 2022, Vol. 36, (13-15) : 885-905
Carvalho, Gustavo; Repolês, Bruno Marçal; Mendes, Isabela; et al.
Mitochondrion (Amsterdam. Print), Elsevier 2021, Vol. 61 : 179-187
Repolês, Bruno Marçal; Gorospe, Choco Michael; Tran, Phong; et al.
The human mitochondrial genome: from basic biology to disease, Academic Press 2020 : 3-33
Doimo, Mara; Pfeiffer, Annika; Wanrooij, Paulina H.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2020, Vol. 117, (25) : 14306-14313
Wanrooij, Paulina H.; Tran, Phong; Thompson, Liam J.; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2019, Vol. 394, (44) : 15889-15897
Tran, Phong; Wanrooij, Paulina H.; Lorenzon, Paolo; et al.
FEBS Letters, John Wiley & Sons 2019, Vol. 593, (13) : 1554-1565
Wanrooij, Paulina H.; Chabes, Andrei
PLOS Genetics, Public library science 2018, Vol. 14, (3)
Forslund, Josefin M. E.; Pfeiffer, Annika; Stojkovič, Gorazd; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2018, Vol. 92, (19)
Nystrom, Kristina; Wanrooij, Paulina H.; Waldenstrom, Jesper; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI AG 2017, Vol. 18, (7)
Boldinova, Elizaveta O.; Wanrooij, Paulina H.; Shilkin, Evgeniy S.; et al.
Journal of Hepatology, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 66, (1) : S321-S321
Nystrom, K.; Pettersson, G.; Wanrooij, Paulina; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2017, Vol. 114, (47) : 12466-12471
Wanrooij, Paulina H.; Engqvist, Martin K. M.; Forslund, Josefin M. E.; et al.
Journal of Biological Chemistry, Elsevier 2016, Vol. 291, (26) : 13436-13447
Sawicka, Marta; Wanrooij, Paulina H.; Darbari, Vidya C.; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Stojkovic, Gorazd; Makarova, Alena V.; Wanrooij, Paulina H.; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 291, (1) : 393-401
Wanrooij, Paulina H.; Tannous, Elias; Kumar, Sandeep; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Paulina Wanrooij lab

Forskningsprojekt