Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-29

Rolf Lundin får internationellt pris för forskning om projektorganisering

NYHET Rolf Lundin, tidigare rektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har fått ett pris (Project Management Institute Research Achievement Award 2014) för sina insatser för att driva och utveckla forskningen inom fältet för projektorganisering.

Rolf A Lundin var en av de som startade upp forskningen kring projektledning och temporär organisering vid Umeå universitet. Rolfs insatser har lyft området och uppmärksammat behovet av att studera företag och organisationer som ofta organiseras utifrån temporära aktiviteter och projekt.

Rolf kommer framöver att vara närmare knuten till Handelshögskolan genom att vara ”Courtesy professor-in-residence” så efter en period som VD och professor vid Högskolan i Jönköping kommer han framöver att ha ett närmare samarbete med forskningsmiljön Projekt, Innovation och Nätverk vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Läs mer. länk till PMI

För mer information, kontakta:

Tomas Blomquist, Professor

Forskningsprofilansvarig: Projekt, Innovation och NätverkHandelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: tomas.blomquist@usbe.umu.se

Tel: 090-786 7722