"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-26

Rosvall nummer sju i världen inom forskning om yrkesutbildning

NYHET I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt om lärande i gränslandet mellan utbildning och arbete (främst yrkesutbildning) placerade sig Per-Åke Rosvall som nummer sju bland de mest produktiva forskarna inom området i världen (Gessler, Nägele, and Stalder 2021).

Text: Kenneth Ekström

Per-Åke Rosvall som arbetar vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet omnämns i en litteraturöversikt som en av de mest produktiva forskarna inom området yrkesutbildning i världen (Gessler, Nägele, and Stalder 2021). I artikeln jämförde man också flest antal citeringar för den mest citerade artikeln för de forskare som hade publicerat 10 artiklar eller mer inom området. Även här placerade sig Rosvall väl som nummer 12.

Författarna av litteraturöversikten hade också gjort en klusteranalys som visar att Per-Åke Rosvall, Mattias Nylund och Elina Lahelma utgör en nordisk nod i klustret. Med tanke på att Rosvall och Nylund fortfarande får ses som ganska unga inom området så placerar de sig väl i jämförelse med andra mycket mer etablerade och seniora forskare som Stephen Billet, Yrjo Engeström, Etienne Wenger, Jean Lave med flera.

En stor grund till den vetenskapliga produktionen inom yrkesutbildning för Rosvall är det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ”Kritiskt tänkande inom yrkesämnen”. Projektet resulterade bland annat i boken Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag (Rosvall m fl 2020). Rosvall var ledare för projektet och därutöver ingick Mattias Nylund från Göteborgs universitet och Kristina Ledman och Maria Rönnlund från Umeå Universitet. Alla dessa har med andra ord bidragit till att forskare från Umeå universitet har placerat sig väl i jämförelse med andra forskare i världen inom yrkesutbildning.

Länk till artikeln