"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-05 Uppdaterad: 2024-02-29, 15:59

Ditt första karriärval påverkar din framtida inkomst

NYHET Har du funderat över hur din karriärstart kan påverka din framtida inkomst? Kreske Ecker, doktorand i statistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, har granskat denna fråga i sin avhandling, "Studying Earnings Trajectories as Functional Outcomes".

I avhandlingen utforskar Ecker konsekvenserna av att börja sin yrkesbana i antingen en storstad eller på landsbygden. Genom att analysera människors livslånga inkomstbanor har Ecker identifierat mönster som lyfter fram vikten av dessa tidiga karriärbeslut.

Genom att sära på analysen för män och kvinnor framkommer viktiga skillnader. Resultaten visar att män som börjar i storstäder har till en början lägre inkomster, men sedan övergår denna negativa effekt till att bli positiv. För kvinnor är den positiva effekten tydligt genom hela perioden och något starkare jämfört med männen.

Nystartat eller etablerat företag

I sin avhandling undersöker Ecker även hur valet av en första arbetsplats, särskilt om det är ett nystartat eller etablerat företag, påverka framtida inkomstutveckling. Studien, som inkluderar personer som trädde in på arbetsmarknaden 1995 och 1999 och jämförde dem som började jobba på ett nystartat företag med dem som började på ett etablerat företag som har funnits i minst 5 år.

Det vi ser är att de som börjar i ett nytt företag generellt tjänar mindre i genomsnitt gentemot de som startar sin karriär vid ett etablerat företag.

– Men dessa skillnader beror till stor del på att de börjar i olika gamla företag som också skiljer sig med avseende på till exempel deras utbildningsnivå eller deras yrke, förklarar Ecker.

Resultaten antyder att skillnaderna blir mindre när man tar hänsyn till dessa faktorer, men kontexten spelar roll även här. För dem som började arbeta 1995 ser Ecker ingen tydlig koppling mellan företagets ålder och inkomstutvecklingen.

– Men för dem som kom in på arbetsmarknaden år 1999 hittar vi ett negativt orsakssamband, det vill säga att börja jobba i ett nystartat företag påverkas inkomstbanorna negativt för denna grupp. När vi genomför separata analyser för män och kvinnor kan vi också se att det faktiskt bara finns samband för män, men inte för kvinnor, säger Ecker.

Unika i Norden

I Sverige och övriga Norden finns tillgång till en omfattande databas som sträcker sig över långa tidsperioder och innehåller omfattande information om olika aspekter av människors liv. Data om människors inkomster från 1968 till 2017 gör det möjligt att följa individer över stora delar av deras liv.

– Eftersom det är ganska unikt för de nordiska länderna att forskare har tillgång till den här typen av data så innebär det också att det inte finns mycket forskning om statistiska metoder för att analysera data. Det ska min avhandling bidra till att åtgärda, berättar Kreske Ecker.

Porträttbild på Kreske Ecker, doktorand vid handelshögskolan

Om avhandlingen

Kort sammanfattning:
Avhandlingen introducerar nyskapande metoder för att undersöka hur inkomstbanor utvecklas över tid och för att analysera orsakssamband inom detta område. Metodutvecklingen intar en central och betydelsefull roll i avhandlingen, då den ger forskare möjligheten att frambringa fler och viktigare resultat inom ämnet.

Information om Disputation:
Kreske Ecker, Enheten för Statistik, Handelshögskolan, kommer att försvara sin avhandling med titeln "Studying Earnings Trajectories as Functional Outcomes."
Svensk titel: Att studera inkomstbanor som funktionella utfall
Datum: 9:e februari 2024
Tid: 10:00
Plats: Hörsal HUM.D.220, Humanisthuset

vad ska du göra efter din disputation?
– Jag håller på för fullt att söka jobb just nu, men jag har inga konkreta planer än. Jag skulle gärna stanna kvar i Umeå, så jag håller främst utkik efter jobb här.

Länk till avhandlingen (Diva):
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-217510