Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Enheten för statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram.

Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och samverkan.

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Senaste publikationerna i statistik

2020
Environmental Research
Junkka, Johan; Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; et al.
2020
Schizophrenia Research, Elsevier 2020, Vol. 222 : 167-174
Koch, Elise; Rosenthal, Brin; Lundquist, Anders; et al.
2020
Journal of Translational Medicine, Vol. 18, (1)
Andersson-Evelönn, Emma; Vidman, Linda; Källberg, David; et al.
Toppbild

Enhetschef

Marie Eriksson

Toppbild

Studierektor

Jessica Fahlén

Toppbild

Forskning

Xavier de Luna

Toppbild

Forskarutbildning

Marie Wiberg

Kontakta oss

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 2 (markplan)

Postadress

Umeå universitet
Statistik
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Katarina Kempe, administratör
090 786 5213