Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Enheten för statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram.

Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och samverkan.

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Senaste publikationerna i statistik

European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1313-1313
Zwackman, S.; Karlsson, J.-E.; Sederholm Lawesson, S.; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences
Handing, Elizabeth P.; Rapp, Stephen R.; Chen, Shyh-Huei; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2020, Vol. 15 : 128-128
Åsberg, S.; Von Euler, M.; Eriksson, Marie
Enhetschef

Enhetschef

Marie Eriksson

Studierektor

Studierektor

Jessica Fahlén

Forskning

Forskning

Xavier de Luna

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Marie Wiberg

Kontakta oss

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 2 (markplan)

Postadress

Umeå universitet
Statistik
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Katarina Kempe, administratör
090 786 5213