Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram.

Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och samverkan.

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Senaste publikationerna i statistik

CEDAR Working Papers, 2021:9
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
Stroke
Eriksson, Marie; Åsberg, Signild; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; et al.

Enhetschef

Marie Eriksson

Studierektor

Jessica Fahlén

Forskning

Xavier de Luna

Forskarutbildning

Marie Wiberg

Övriga administrativa uppdrag

Konsultansvarig

Studieadministratör

Studievägledare

Programsamordnare samt programvägledare

Statistikerprogrammet

Programmet i statistik och data science

Magisterprogrammet i statistik och data science

Internationell kontaktperson

Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning

Arbetsmiljöombud

Kontakta oss

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 2 (markplan)

Postadress

Umeå universitet
Statistik
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Katarina Kempe, administratör
090 786 5213