"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-14

Samarbete kring samiska och gaeliska språk och kultur

NYHET Under våren har Várdduo haft ett samarbete med University of Glasgow. Kristina Sehlin MacNeil är medlem i forskarnätverket ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network), där sitter hon med i Management Committee samt i arbetsgrupp 2, Culture and Identity. Via nätverket öppnades möjligheten till ett samarbete.

– David Smith, som leder vår arbetsgrupp, kontaktade mig i slutet av sommaren och föreslog att vi tillsammans skulle söka ett anslag som annonserades av den skotska regeringen om skotsk-arktiska samarbetsprojekt. Vi arbetade fram en ansökan - kring samiska och gaeliska språk och kultur - och fick pengar, berättar Kristina.
 
Samarbetet sker inom projektet Gaelic and Sámi: Promoting Mutual Learning in the Protection of Indigenous Languages

Har samarbetet varit givande? Finns det gemensamma saker och/eller saker att lära från varandra i ett sådant här projekt? 
 
– Jag tycker att samarbetet har varit fantastiskt givande - inom vårt forskningsfält, urfolksstudier, diskuterar och jämför vi ofta med samma parter - allra oftast rör det sig om Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada. Att diskutera med en helt ny part och prata om frågor som rör språk och kultur från så olika utgångspunkter som det är för samiska och gaeliska har bidragit till en massa nya perspektiv, vinklar och problem som jag inte tidigare fått syn på. Det finns många paralleller men ändå grundläggande skillnader - att behöva reda ut och förklara skillnaderna har varit lika givande som att identifiera likheter i hur språkrevitalisering kan arbetas med. 

Inom projektet har det arrangerats två webbinarium, vill du berätta lite om dem?
 
– Ursprungligen hade vi planerat för två mindre konferenser där paneldeltagarna skulle ha kunnat vara i samma rum, en med utgångspunkt i Umeå och en i Glasgow - vi hade tänkt hålla eventen som hybridkonferenser där lokala deltagare kunde delta på plats och andra via länk. Det förändrades i och med pandemin och vi fick styra om till helt digitala webbinarier istället. Det första webbinariet, som hölls i mitten av februari, handlade generellt om språkrevitalisering och var tänkt som ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan samiska och skotska deltagare inom det området. Det andra webbinariet, som hölls i början av mars, handlade om digitala aspekter av språkrevitalisering och hur pandemin kan ha förändrat språkinlärning och användning både till det bättre och sämre. Det var otroligt givande att få lyssna till deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter och det märktes ofta hur viktiga och känsliga dessa frågor verkligen är. 

Kommer det att bli någon fortsättning för projektet och/eller samarbetet? 
 
– Jag kommer att sitta kvar i ENTAN och i samma arbetsgrupp. David Smith och jag planerar nu i första hand ett working paper och möjligtvis fler publikationer tillsammans som grundar sig i detta samarbete. Dessutom kommer David Smith och Federica Prina från University of Glasgow och besöker oss på Várdduo i slutet av maj. Det kommer definitivt att leda till fler samarbeten på olika sätt - de gaeliska organisationerna som deltog vill även mycket gärna etablera mer kontakt med de samiska deltagarna och deras organisationer. Jag har en förhoppning att detta kan leda till fler praktiska erfarenhetsutbyten som kan vara givande för både Skottland och Sápmi. 

Du kan se webbinarierna i efterhand via inspelningar

Webbinarium 1
Part 1
Part 2

Webbinarium 2
Part 3 
Part 4

Kristina Sehlin Macneil
Övrig/annan befattning, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 97