"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-29

Samarbete över Kvarken

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet och Fakulteten för handelsvetenskaper vid Vasa universitet strävar till ökat samarbete över Kvarken

KvarkenFörra veckan tecknades ett avtal mellan de två handelshögskoleenheterna i Umeå och Vasa för att stärka det strategiska partnerskapet. Målet är att öka och stärka:

  • Mobiliteten bland lärare och forskare
  • Mobiliteten bland studerande
  • Forskningssamarbete för att särskilt stöda näringslivet i regionerna
  • Forskarutbildningen med gemensamma moduler
  • Ett gemensamt kursutbud som ger möjligheter till dubbelexamina

Enheterna är av samma storlek och båda har nått en hög grad av internationalisering. Nu gäller det att samordna de styrkor i utbildning och forskning som det finns på båda sidorna om Kvarken. På detta sätt kan vi stöda utvecklingen i regionerna och det samarbete som finns mellan Vasa stad och Umeå kommun säger rektor Lars G. Hassel

Länk till avtalet