Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 29 apr, 2015

Samarbete över Kvarken

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet och Fakulteten för handelsvetenskaper vid Vasa universitet strävar till ökat samarbete över Kvarken

KvarkenFörra veckan tecknades ett avtal mellan de två handelshögskoleenheterna i Umeå och Vasa för att stärka det strategiska partnerskapet. Målet är att öka och stärka:

  • Mobiliteten bland lärare och forskare
  • Mobiliteten bland studerande
  • Forskningssamarbete för att särskilt stöda näringslivet i regionerna
  • Forskarutbildningen med gemensamma moduler
  • Ett gemensamt kursutbud som ger möjligheter till dubbelexamina

Enheterna är av samma storlek och båda har nått en hög grad av internationalisering. Nu gäller det att samordna de styrkor i utbildning och forskning som det finns på båda sidorna om Kvarken. På detta sätt kan vi stöda utvecklingen i regionerna och det samarbete som finns mellan Vasa stad och Umeå kommun säger rektor Lars G. Hassel

Länk till avtalet