"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-13

Samarbetskampanjen ”Framåt med Umeå universitet ”startar

NYHET Umeå universitet inleder nu kampanjen Framåt med Umeå universitet. Syftet med kampanjen är att utveckla dialogen och samarbetet mellan universitetet och näringslivet.

Ett annat syfte med kampanjen är att finansiera samarbetsprojekt inom forskning och utveckling. Göran Sandbergs mål är att kampanjen ska ha resulterat i ett flertal nya samarbetsprojekt innan han slutar som rektor den sista juni i år.

– De statliga anslagen och bidragen från forskningsråden utgör vår huvudsakliga finansiering. Genom att öka den privata finansieringen av forskning vid Umeå universitet kan vi stärka vår konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Vi vill också betona den ömsesidiga nytta som samarbete med universitet ska leda till, säger Göran Sandberg. Kampanjen syftar inte till att primärt erhålla oreserverade donationer utan till att hitta samarbeten som är till nytta för båda parter.

I kampanjen lyfter Umeå universitet fram sex områden:

  • Grön teknik
  • Industriell IT
  • Medicin för patientnytta
  • Design, arkitektur och kultur
  • Samisk forskning
  • Hållbar ekonomi

– Det är områden som vi bedömer vara viktiga för universitetets utveckling, men det är också områden där vi hoppas och tror att forskningsresultat kan bli till stor nytta för samhälle och näringsliv, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan och ordförande i kampanjens styrgrupp.

Till sin hjälp har rektor utsett en kampanjkommitté som leds av före detta universitetskansler professor Sigbrit Franke.

– Umeå universitet vill vara lyhört inför samhällets och företagens behov. Vi hoppas att företag och andra aktörer vill samarbeta med oss och därigenom stärka forskning och utveckling både i Sverige och i regionen, säger Sigbrit Franke.

Kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Kampanjen ska pågå i fyra år och avslutas 2013.

Förutom Sigbrit Franke ingår följande personer i kampanjkommittén:

Eva Bonnier, bokförläggare Chris Heister, landshövding Göran Johnsson, f d metallordförande Peter Kopelman, direktör
Daniel Sachs, verkställande direktör

Kampanjens hemsida

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Rudehäll, kampanjchef
E-post: asa.rudehall@adm.umu.se Tel: 090-786 99 93
Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Mobil: 070-318 12 75
Ulf Edlund, prorektor för samverkan, Umeå universitet Tel: 090-786 95 33 Mobil: 070-320 46 46 Sigbrit Franke, ordförande för kampanjkommittén
Mobil: 070-710 74 03

Redaktör: Carina Dahlberg