Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-16

Sametingens ställning i Sverige och Norge

NYHET I föreläsningsserien "Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte" presenteras: Sametingens ställning i Sverige och Norge.

Tisdagen 17 juni 2014 kl. 13.00–17.00, Samhällsvetarhuset, hörsal B, Umeå universitet (öppna föreläsningar, fri entré)

Moderator: Patrik Lantto, föreståndare för Vaartoe/CeSam

13:00 Öppnande, Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet

13:10 Välkommen, Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam, Umeå universitet & Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

13:15 En jämförande studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge 2013. Röstare och icke-röstare i det svenska valet, Ulf Mörkenstam, docent, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet & Anna-Maria Fjellström, pol.mag i statsvetenskap, Umeå universitet

13:35 Det samiske demokratiet i Norge –  om Sametingets rolle og inflytelse, Eva Josefsen, forskare, Norut

13:55 Sameting og sametingsvalg i Norge og Sverige – slik velgerne ser det, Jo Saglie, forskare, Institutt for samfunnsforskning

14:15 Frågor

14:30 Paus

14:40 Sametingens framtid, Ingrid Inga, styrelseledamot, Sametinget i Sverige

15:05 Sametinget i Norge 25 år – status quo eller utvikling? Thomas Åhrén, rådsmedlem, Sametinget i Norge

15:30 Kaffe

15:50 Paneldiskussion med Ulf Mörkenstam, Anna-Maria Fjellström,Eva Josefsen, Jo Saglie, Ingrid Inga & Thomas Åhrén

16:45 Avslutning Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam & Ellacarin Blind, SSR

Redaktör: Per Melander