"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-04

Samisk forskning med i ny basutställning i Skellefteå

NYHET Helgen 9-10 april invigs Storsia, den nya basutställningen vid Skellefteå museum, som ska spegla Skellefteå, Norsjö och Malås historia under de senaste 12 500 åren. Lena Maria Nilsson och Krister Stoor, forskare vid Várdduo, centrum för samisk forskning i Umeå, har bidragit till utställningen med en fördjupningstext om en jojk om gruvbrytningen i Nasafjäll.

Jojk är ett av de starkaste kulturella uttrycken bland samer.

Fördjupningstexten utgår från en ljudinspelning, där Lena Maria Nilsson jojkar ”förtvivlan över tvångsarbetena i Nasafjäll”, en jojk nedtecknad år 1912 efter Kristina Mårtensson från Arjeplog. För att kunna tolka jojken, som är ovanlig i sin uppbyggnad, har Krister Stoor och Lena Nilsson skrivít en fördjupningstext till utställningen, där både jojk i allmänhet och den specifika jojken om Nasafjäll förklaras.

– Jojk är ett av de starkaste kulturella uttrycken bland samer, förklarar Krister Stoor. Den bygger på en lång tradition, men den har även moderniserats under senare år.

Basutställningen Storsia kommer både att finnas som fysisk utställning och vara tillgänglig digitalt. I den tidsepok som kallats ”Ofredsår 1520-1730”, finns ett delområde som handlar om gruvbrytningen i Nasafjäll. Silverbrytningen i Nasafjäll var ett försök att förbättra statskassan, som urholkats av krig. Eftersom inga vägar fanns, tvingades samer att stå för transport av malmen till kusten. Det finns många historier om hur både djur och människor for illa av detta.

Det var år 2013, i samband med den första debatten kring gruvbrytning i Gallok, som Lena Maria Nilsson lärde sig jojken ”Förtvivlan över tvångsarbetena i Nasafjäll”. Den samiska texten är nedteckad med orden ”Båhtsoh gelkih nåhkåt ja saame. Aaltoh tjuovvorih ai geset malmav”, som på svenska betyder ”renarna kommer att gå under och även samerna. Även vajorna måste dra malm”. På samma sätt som samer på 1600-talet kände en stark koppling mellan renens hälsa och sin egen, det som i dagens hälsoforskning diskuteras inom begreppet ”One Health”, kan man se liknande reaktioner idag kring gruvbrytningen i Gallok, något som bland annat beskrivits i forskning från Institutionen för Epidemiologi och global hälsa (Blåhed och San Sebastian 2021).

–  När jag lärde mig jojken om Nasafjäll, tänkte jag på Gallok, berättar Lena Maria Nilsson. Jojk är en levande berättartradition där historien och nutiden vävs ihop.

Fördjupningstexten till basutställningen Storsia i Skellefteå togs fram inom ramarna för projektet Dialogues and Encounters in the Arctic med stöd från EUs regionala utvecklingsfond Interreg Nord.

Läs fördjupningstexten och ta del av mer information om utställningen Storsia.

Forskningsprojektet Dialogues and Encounters in the Arctic.


För vidare läsning
Blåhed, H. & San Sebastian, M. (2021). “If the reindeer die, everything dies”: The mental health of a Sámi community exposed to a mining project in Swedish Sápmi. Int. J. Circumpolar Health, 80, pp.

Stoor, K. (2021). Complex Yoiks – A Time Traveller : Aboriginal Oral Traditions Among the Sámi in Sweden. In: Lassi, H., Heather, E.-P. & Justin, B. (eds.) Arctic Yearbook 2021 : Defining and Mapping the Arctic: Sovereignties, Policies and Perceptions. Akureyri: Arctic Portal. pp. 563-589.