"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-05

Samisk forskningsdag i samarrangemang med Silvermuseet/INSARC

NYHET Den 24 augusti anordnade Vaartoe – Centrum för samisk forskning i samarrangemang med Silvermuseet/INSARC i Árjepluovve/Arjeplog en forskningsdag för samiska organisationer och arkiv, museer och forskningsinstitutioner i Sápmi på svensk sida.

Krister Stoor, Coppélie Cocq och Patrik Lantto Foto:Lis-Mari Hjortfors

Över 40 personer deltog under dagen som representerade 15 olika samiska organisationer samt arkiv-, musei- och forskningsinstitutioner. Presentationerna under dagen hade temat samiskt inflytande i forskningen och behandlade bland annat regelrätta pågående forskningsprojekt, forskningsfinansiering, utbildning och projekt kring samiskt skapat arkivmaterial.

Under den avslutande diskussionen lyftes också Sametingets arbete med forskningspolicy, vikten av samisk delaktighet i forskning och att samiska intressen och behov också måste styra den forskning som utförs och att forskning som har relevans för samiskt samhälle också behöver nå högre upp i beslutshierarkierna inom myndigheter och hos beslutsfattare.

Dieter Müller, vicerektor för Umeå universitet avrundade med att peka på förändringar som sker dels inom akademin med arbete för förändrad utbildnings- och forskningsstruktur och dels med framtagandet av en samisk forskningspolicy inom Sametinget. Förändringar som kan leda till att forskning i framtiden mer självklart kommer att ses som en samisk näring.

Text: Åsa Össbo

Redaktör: Per Melander