"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-31

Samisk hälsoforskning lyfts fram på Arctic Observing Summit

NYHET Samisk och arktisk hälsoforskning lyfts fram under Arctic Observing Summit (AOS 2022), där Umeå universitet är väl representerat. Bland annat medverkar Petter Stoor och Lena Maria Nilsson, medlemmar i forskargruppen Lávvuo, som inbjudna talare i två av den inledande dagens paneldiskussioner.

Forskargruppen Lávvuo bildades 2021 vid institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa. Där deltar gruppen bland annat i undervisningen av läkarstudenter och driver forskning om samisk hälsa i samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten och Sametinget.

Arctic Observing Summit (AOS) är ett internationellt forum som ”syftar till att ge vägledning baserad på bästa tillgängliga kunskap för utformning, implementering, samordning och uthållig långsiktig drift av ett internationellt nätverk av arktiska observationssystem". Som en del av det årliga evenemanget Arctic Science Summit Week, arrangeras vartannat år ett AOS, där forskare och beslutsfattare träffas för att diskutera hur man kan optimera sina resurser genom samordning och olika typer av utbyten.

I ett panelsamtal om hälsa och välbefinnande diskuterar postdoktor Jon Petter Stoor, en av grundarna av forskargruppen Lávvuo, behovet av tillförlitliga hälsodata om ursprungsbefolkningar i Arktis, genom att lyfta fram den egna forskargruppens unika befolkningsbaserade enkätundersökning Samisk hälsa på lika villkor – som genomfördes under 2021 - som ett exempel.   

– Även om mitt exempel handlar om hälsoforskning, så är frågan egentligen mycket bredare män så. Vi producerar helt enkelt inte tillräckligt med statistiskt säkra data om de arktiska urfolkssamhällena. Med vår studie försöker vi att ändra på det.

I en panel om observationsstudier som sker i samverkan med det omgivande samhället kommer doktor Lena Maria Nilsson att diskutera värdet av arktisk mat i ett framtida cirkulärt matsystem, med exempel från Sápmi, de traditionella samiska markerna. Resultaten i hennes senaste studie har vuxit fram i dialog med bland annat den ideella organisationen Slow Food Sápmi.

– Data från undersökningen Samisk hälsa på lika villkor kommer också att ge oss en utökad kunskap om det kulturella värdet av traditionell samisk mat, förklarar hon.

Arctic Observing Summit arrangeras som ett hybridmöte i Tromsö, Norge och pågår från 30 mars till 1 april. Alla paneler är tillgängliga gratis online.

Registrera dig för AOS här