"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-18

Samiska frågor diskuteras under hela 2014

NYHET Umeå2014 avsätter 100 000 kronor för att delfinansiera en seminarieserie om samiska frågor.

Seminarierna kommer att arrangeras av Svenska Samerna Riksförbund (SSR) och Centrum för Samisk forskning (CeSam) – Vaartoe, Umeå universitet, under hela kulturhuvudstadsåret, med nya teman vid varje årstidsväxling.

Arrangörerna vill öka kunskapen om aktuella samiska frågor, och om hur den svenska samepolitiken påverkat samerna historiskt.

Några exempel på teman för seminarierna är etik i urfolksforskningen, rovdjurssituationen, markexploateringar, statliga skolor för samiska barn och näthatet mot samer.

Läs mer om seminarieserien under kulturhuvudstadsåret 2014 på umea2014.se

Redaktör: Per Melander