Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 21 okt, 2015

Samtalsfärdigheter på schemat för Studie- och yrkesvägledare

NYHET I utbildningen övar studenterna på samtalsfärdigheter, eftersom samtalet är ett mycket viktigt redskap för att hjälpa andra att fatta viktiga beslut inför framtiden. Programmet ges både som campusförlagd utbildning och som distansutbildning.

Den här gången vistades distansstudenter i Umeå i 1 1/2 vecka, vilket också var den första sammankomsten. Som inledning innan sammankomsterna träffar distansstudenterna kursansvarig lärare gruppvis via Skype, där de också håller kontakten med varandra mellan träffarna.

Foto: Maja Bonta

Studenterna på bilden ovan, Anna Ekvall, Stina Stålnacke Lahti, Mats Wiberg, Nathalie Christensson och Hanna Blomqvist trivs på Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Tillsammans i mindre grupper tränar studenterna från termin 1, olika samtalsfärdigheter. Den första fasen, som de arbetar mycket med i denna kurs, handlar om kartläggning och problemformulering - vad är det den andra personen kommer med och vad är det egentligen vi ska jobba med? Öppna frågeställningar och omformuleringar är viktiga färdigheter i samtalsprocessens första fas.

Maria Nylén
Foto: Maja Bonta

På den första grundläggande kursen i programmet finns universitetsadjunkt Maria Nylén som kursansvarig lärare, där hon föreläser och håller i gruppövningar samt seminarier kring samtalsmetodik.
– Det är viktigt att studenten får en uppfattning om vad yrket handlar om och vad som kommer att ingå i programmet.  Grundläggande psykologi samt karriärteorier studeras. Karriärteorierna bygger på psykologiska teorier och är utgångspunkt för det studie- och yrkesvägledande samtalet. Studier i samtalsmetodik påbörjas och är ett återkommande inslag under utbildningen, säger Maria Nylén.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet är 180 hp. Utbildningen innehåller kurser i studie- och yrkesvägledning, beteendevetenskap, statsvetenskap, pedagogik och nationalekonomi. Karriärteorier, vägledningsmodeller, utbildningssystem och arbetsmarknad är viktiga delar i programmet. Som färdig studie- och yrkesvägledare kan man t ex. jobba inom grund- och gymnasieskola, universitet/högskola, kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, arbetsförmedling och olika privata verksamheter.
Efterfrågan på studie- och yrkesvägledare ökar i landet och utbildningen finns på tre orter. Förutom i Umeå finns utbildningen i Malmö och Stockholm.

Mer information om
Studie- och yrkesvägledarprogrammet:

Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet
Arbetsförmedlingen
Svenska akademikers Centralorganisation

Redaktör: Maja Bonta