"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

Samverkansforum för skola och universitet

NYHET Höstens samverkansforum arrangerades i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. Inbjudna var representanter för skolhuvudmän i regionen, lärare samt representanter för Umeå universitet. Flera lärare och forskare från Pedagogiska institutionen deltog.

Samverkan mellan aktörer blir allt viktigare i dagens samhälle för att skapa utveckling och stärka kvaliteten i både utbildning och forskning. Umeå universitet och Regionförbundet Västerbotten kallar därför varje terminen till Samverkansforum för skola och universitet. Universitetsrepresentanter, lärare samt kommunrepresentanter för förskola och skola blir inbjudna till träffarna.

Syftet med träffarna är bland annat att fördjupa och förbättra samverkan, identifiera gemensamma utvecklingsområden, möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt, stärka samarbetet angående skolutveckling och utveckling av lärarutbildning samt sprida information. Temat för höstens träff var "IKT i skola och lärarutbildning". J. Ola Lindberg, Tomas Holmgren och Gerd Pettersson bidrog med information om forskning- och utvecklingsprojekt gällande pedagogisk digital kompetens som bedrivs vid Pedagogiska institutionen.