"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-15

Samverkansprojekt beviljas medel från Uppdrag landsbygd

NYHET Hur kan service och trygghetspunkter (SOT) på landsbygden stärka loksamhällets krisberedskap och förmågan att hantera kriser?

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Veronica Strandh vid Statsvetenskapliga institutionen har beviljats medel från Uppdrag landsbygd för ett samverkansprojekt med Länsstyrelsen Jämtlands län. Samverkansprojektet har till syfte att öka kunskapen om hur service och trygghet kan stärkas på landsbygden, samt hur ett sådant arbete har bäring på krisberedskap och rurala aktörers förmåga att hantera olika typer av kriser. Projektet ämnar även att skapa en arena där berörda aktörer kan dela med sig av erfarenheter (utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv) och i samverkan med forskare ringa in utvecklingsmöjligheter för fortsatt samarbete samt identifiera framtidsutmaningar.

Veronicas forskning relaterar till både krishanteringsforskning och till freds- och konfliktforskning. Hennes forskningsintressen rör krisberedskap, frivilligas roll i krishantering, våldsbejakande extremism, samt fred och fredsprocesser.

Projektet har beviljats medel från Uppdrag landsbygd och pågår under 2022. Forskningsutlysningen genomfördes inom ramen för ett regeringsuppdrag som SLU tilldelats för att stärka landsbygds- och regionalforskning om svenska förhållanden.

Kontaktinformation

Veronica Strandh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 72