Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Veronica Strandh

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen med särskild inriktning mot krishanteringsforskning och freds- och konfliktforskning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med forskningsprojekt som relaterar till både krishanteringsforskning och till freds- och konfliktforskning.Mina forskningsintressen rör krisberedskap, frivilligas roll i krishantering, våldsbejakande extremism, terrorism och radikalisering samt fred och fredsprocesser.

Inom ramen för projektet Civilsamhällets respons på olyckor och kriser – bistånd eller motstånd? (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016-2018) undersöker jag frivilligas roll i krishantering. Projektet undersöker vilka trender och drivkrafter som finns bakom de frivilligas respons på kriser och forskningen analyserar olika former av frivilligt engagemang både ur ett internationellt och ett svenskt perspektiv.

Jag är del i projektet Lokal resiliens mot våldsbejakade extremism och radikalisering – från ett krisberedskapsperspektiv (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016-2019). Projektet fokuserar på lokala aktörers betydelse för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.

Jag ingår även i projektet Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019-2023) som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Lunds universitet och FOI. Vi intresserar oss för hur flöden och försörjningsfrågor förändras beroende av olika freds-, hot och krigskontexter.

Varieties of Peace vid Umeå universitet är ett forskningsprogram (finansierat av Riksbankens jubileumsfond, 2017 – 2024) som studerar olika typer av fred och undersöker mekanismer bakom hållbar fred. Jag leder ett delprojekt som undersöker fredsprocessen i Aceh, Indonesien.

2015 disputerade jag med avhandlingen Responding to Terrorist Attacks on Rail Bound Traffic – Challenges for Inter-Organizational Collaboration. Avhandlingen undersökte svensk beredskap inför terrorism riktat mot spårbunden trafik.

Jag undervisar på statsvetenskapliga institutionen i freds-och konfliktstudier och om krishantering. Inom ramen för min forskning har jag också gästforskat vid och har samarbete med the Disaster Reserach Center (DRC) University of Delaware och Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

Umeå Working Papers in Crisis Management Studies, 1
Falkenberg, Evelina; Strandh, Veronica
Journal of Peacebuilding and Development, Sage Publications 2021, Vol. 16, (1) : 102-106
Strandh, Veronica; Yusriza, Benni
Journal for Deradicalization, Journal for Deradicalization 2020, (22) : 122-154
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Strandh, Veronica; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Indonesian Quarterly, Centre for Strategic and International Studies 2020, Vol. 48, (1) : 7-12
Olivius, Elisabeth; Strandh, Veronica
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Tillsammans i krisen: framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar, Stockholm: Svenska Röda Korset 2019 : 10-14
Strandh, Veronica
Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, John Wiley & Sons 2019, Vol. 10, (3) : 311-331
Strandh, Veronica
Encyclopedia of Security and Emergency Management
Strandh, Veronica
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: 2019, (4) : 627-645
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Studies in Conflict and Terrorism
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
Journal of Contingencies and Crisis Management, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 26, (3) : 329-337
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
Journal of Transportation Security, New York: Springer 2017, Vol. 10, (3-4) : 45-62
Strandh, Veronica
International Journal of Emergency Services, Vol. 5, (1) : 82-94
Holgersson, Annelie; Strandh, Veronica
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:3
Strandh, Veronica
International Journal of Emergency Management, Inderscience Enterprises Ltd. 2015, Vol. 11, (3) : 262-281
Strandh, Veronica
Journal of risk analysis and crisis response, Paris: Atlantis press 2015, Vol. 5, (4) : 215-225
Strandh, Veronica
Studies in Conflict and Terrorism, Taylor & Francis 2015, Vol. 38, (5) : 359-379
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Journal of Transportation Security, Springer 2013, Vol. 6, (3) : 271-286
Strandberg, Veronica
Läkartidningen, Vol. 107, (9) : 603-604
Forsberg, Rebecca; Strandberg, Veronica; Björnstig, Ulf; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2019
Publicerad: 02 sep, 2021
Publicerad: 08 feb, 2019