"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Veronica Strandh

Veronica Strandh är docent i statsvetenskap och forskar om krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid kriser och olyckor 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Veronica Strandh är docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning. Hennes forskningsintressen rör krisberedskap, katastrofriskreducering, våldsbejakande extremism, samt fred och fredsprocesser. Framförallt studeras frivilligas och lokala aktörers roll i krisberedskap och krishantering. Det rör olika lokala samarbeten och initiativ för att stärka beredskapen, i Sverige såväl som internationellt.

Strandh arbetar ofta i mångvetenskapliga sammanhang och i nära samverkan med myndigheter, organisationer, praktiker och avnämare. Pågående projekt:

Hur kan service och trygghetspunkter (SOT) på landsbygden stärka lokalsamhällets krisberedskap och förmågan att hantera kriser? (finansierat av SLU, 2023). Projektet genomfördes i nära samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland och har som syfte öka kunskapen om hur service och trygghet kan stärkas på landsbygden, samt hur ett sådant arbete har bäring på krisberedskap och rurala aktörers förmåga att hantera olika typer av kriser.

Kommunerna och Frivilliga Resursgruppen (FRG) - om stöd i fredstida kriser och i höjd beredskap. Uppdrag av Civilförsvarsförbundet (2023)

Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring (finansierat av MSB, 2019-2023) är ett tvärvetenskapligt projekt mellan Umeå universitet, Lunds universitet och FOI. Projektet undersöker hur flöden och försörjningsfrågor förändras beroende av olika freds-, hot och krigskontexter.

Inom ramen för forskningen har Strandh gästforskat vid the Disaster Research Center (DRC) University of Delaware och Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

Studies in Conflict and Terrorism, Routledge 2023, Vol. 46, (7) : 1108-1125
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica
International feminist journal of politics, Routledge 2023, Vol. 25, (3) : 561-564
Strandh, Veronica
Umeå Working Papers in Crisis Management Studies, 3
Strandh, Veronica; E. Wimelius, Malin
International Journal of Disaster Risk Reduction, Elsevier 2022, Vol. 77
Lundgren, Madeleine; Strandh, Veronica
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 2022:2
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin
Umeå Working Papers in Crisis Management Studies, 1
Falkenberg, Evelina; Strandh, Veronica
Journal of Peacebuilding and Development, Sage Publications 2021, Vol. 16, (1) : 102-106
Strandh, Veronica; Yusriza, Benni
Journal for Deradicalization, German Institute on Radicalization and De-Radicalization Studies (GIRDS) 2020, (22) : 122-154
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Strandh, Veronica; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Indonesian Quarterly, Centre for Strategic and International Studies 2020, Vol. 48, (1) : 7-12
Olivius, Elisabeth; Strandh, Veronica
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Tillsammans i krisen: framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar, Stockholm: Svenska Röda Korset 2019 : 10-14
Strandh, Veronica
Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, John Wiley & Sons 2019, Vol. 10, (3) : 311-331
Strandh, Veronica
Encyclopedia of Security and Emergency Management
Strandh, Veronica
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: 2019, (4) : 627-645
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Journal of Contingencies and Crisis Management, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 26, (3) : 329-337
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
Journal of Transportation Security, New York: Springer 2017, Vol. 10, (3-4) : 45-62
Strandh, Veronica
International Journal of Emergency Services, Vol. 5, (1) : 82-94
Holgersson, Annelie; Strandh, Veronica
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:3
Strandh, Veronica
Journal of risk analysis and crisis response, Paris: Atlantis press 2015, Vol. 5, (4) : 215-225
Strandh, Veronica
International Journal of Emergency Management, Inderscience Enterprises Ltd. 2015, Vol. 11, (3) : 262-281
Strandh, Veronica
Studies in Conflict and Terrorism, Taylor & Francis 2015, Vol. 38, (5) : 359-379
Strandh, Veronica; Eklund, Niklas
Journal of Transportation Security, Springer 2013, Vol. 6, (3) : 271-286
Strandberg, Veronica
Läkartidningen, Vol. 107, (9) : 603-604
Forsberg, Rebecca; Strandberg, Veronica; Björnstig, Ulf; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2019

Jag undervisar i statsvetenskap och freds-och konfliktstudier på olika program; Programmet för internationell kris- och konflikthantering, Samhällsvetarprogrammet och Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Publicerad: 02 sep, 2021
Publicerad: 08 feb, 2019