"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-16

Satsning på museologi

NYHET Just nu sker en satsning på ämnet museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper – forskningen stärks och flera nya spännande kurser startas upp.

Text: Jonas Vågström

Det är mycket som är på gång inom ämnet museologi! Utlysningar av en professur och en doktorandtjänst i ämnet ligger ute och Branschutbildningen för museer och kulturarv får sällskap av flera nya kurser och en förstärkning på lärarsidan.

Nya kurser

Branschutbildningen för museer och kulturarv är en bred och allmänbildande utbildning som kan leda till arbete i museer eller i kulturarvsbranschen, som exempelvis antikvarie eller utställningsproducent, men också ut mot en bredare arbetsmarknad. Nu får programmet sällskap av flera nya kurser i ämnet museolgi:

• Kulturarvsturism: bakgrund, tolkningar och förhållningssätt - 7,5 hp (VT)
• Miljöhumanistisk och ekokritisk museipedagogik - 7,5 hp (VT och HT) 
• Magisteruppsats i museologi - 30 hp (VT23)

Från och med höstterminen 2022 kommer är det också vara möjligt att läsa museologi inom det nya Masterprogrammet för tillämpad kulturvetenskap.