"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-03

”Sense, play & reflect!” – ett besök vid italienskt universitet

NYHET Under september 2023 åkte doktoranden Hilde Weiser till Italien för att presentera sitt doktorandprojekt och hålla i en workshop. Vistelsen finansierades av Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Hilde Weiser är doktorand vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, och vid den Arktiska forkarskolan, båda belägna vid Umeå universitet. Mellan 14 och 18 september åkte hon till Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG) i Italien för att presentera sin forskning och hålla en workshop om mat och våra sinnen.

Berätta om ditt besök på UNISG

Weiser förklarar att UNISG är ett universitet med många olika forsknings- och utbildningsområden, med gastronomi och hållbarhet som ledord.

– Under min vistelse deltog jag på universitets alumnidag där jag presenterade mitt pågående doktorandprojekt, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap och den Arktiska forskarskolan. Jag höll också en workshop som knyter an till en av mina delstudier och hade även möjlighet att stanna några dagar för att stärka och etablera kontakter, meddelar hon.

Hon fortsätter och beskriver workshopen hon höll.

– Mitt doktorandprojekt handlar om att uppmuntra ungdomar i svenska Arktis till hållbart ätande och en del i detta handlar om hur sensoriska aktiviteter kan skapa nyfikenhet på olika typer av mat på ett lekfullt och utforskande sätt. I workshopen som jag kallade för ” Sense, play, & reflect!” fick deltagarna först provsmaka juice samtidigt som de lyssnade på olika musik, för att sedan diskutera och reflektera hur ljud påverkar en måltidsupplevelse. Sedan fick de utforska olika frukter och grönsaker med förbundna ögon. De fick använda känsel, smak, doft och hörsel och sedan med ord försöka beskriva de texturer, smaker, minnen, dofter, associationer och andra intryck som den upplevelsen väckte i dem. Till sist fick de provsmaka tre olika tillagningar av korn; ett sött och ett salt kornkex, samt poppade hela korn. Deltagarna fick försöka sätta ord på sina intryck genom att beskriva utseendet, doften, smaken och texturen av de olika tillagningarna av korn.

Weiser säger att workshopen väckte diskussioner om vår relation till mat genom våra sinnen, samt om vad konceptet ”hållbar mat” kan betyda i olika situationer och kontexter.

Det var berikande, lärorikt och inspirerande att presentera och ge en workshop i ett internationellt sammanhang för en publik med blandade kompetenser, erfarenheter och perspektiv.

Hur var besöket till UNISG?

Weiser meddelar att besöket till Italien var en mycket positiv upplevelse.

Det var berikande, lärorikt och inspirerande att presentera och ge en workshop i ett internationellt sammanhang för en publik med blandade kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Det var väldigt givande att få ta del av hur gruppen tog sig an aktiviteterna, vilka diskussioner som kom upp och hur de reflekterade kring sina sinnesupplevelser. Jag visade bilder från olika årstider vid Umeå universitet i min presentation och hade med mig korn från Burträsk, och det kändes verkligen roligt att få dela med mig av en liten bit av Arktis – både visuellt och på tallriken! Att få stärka befintliga band och knyta nya kontakter med forskare vid UNISG känns fantastiskt roligt och öppnar många möjligheter.

Vilken betydelse hade denna resa för dig som forskare?

Weiser nämner att alla människor hon träffade och alla platser hon besökte gav henne mycket inspiration för sitt doktorandprojekt.

– Att presentera mitt projekt, både verbalt och i form av en workshop, i ett internationellt sammanhang har varit lärorikt och gett mig en stor trygghet inför framtida presentationer. Workshopen är också värdefull för mig för att förstå vilka upplevelser och tankar som kommer fram i en grupp människor som tillsammans på ett kreativt sätt aktivt fokuserar på sina sinnen i relation till mat. Vistelsen gav mig också många nya kontakter med personer från olika områden, både geografiskt och ämnesmässigt, vilket har stärkt mitt internationella nätverk. Det ger mig också en bredare förståelse för hur forskning kring mat, måltider och hållbarhet bedrivs på andra universitet utanför Sverige.

Vilken betydelse hade resan för Arktis?

– Att få möjlighet att presentera mitt doktorandprojekt inom kost- och måltidsvetenskap och berätta om den Arktiska forskarskolan i den multidisciplinära kontexten vid UNISG känns väldigt spännande och leder förhoppningsvis till givande samarbeten framöver, avslutar Weiser.

Hilde Weiser
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 30