"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-17

Showcase day med sensorer i fokus

NYHET För andra året i rad anordnades en Showcase day på institutionen för Informatik, då studenter presenterade och visade upp arbeten de jobbat med under höstterminen 2018.

Under årets Showcase day stod sensorer i fokus, då masterstudenter på IT Management och Människa-datorinteraktion och sociala medier presenterade arbeten de gjort i samarbete med projektet WeBeamit. WeBeamit, som bedrivs av Norsjö kommun i samarbete med Umeå universitet, går ut på att samla in data med hjälp av sensorer för att möta medborgarbehov i Norsjö. Studenternas arbeten har baserats på riktiga case som WeBeamit tagit fram, studenterna har fått i uppgift att visualisera sensordata samt att gömma sensorer för att undvika sabotage från individer och slitage från hårt väder.

Även studenter på Digital medieproduktion stod för innehåll under dagen, då de visade filmer som de producerat under höstterminen. Filmerna är framtagna som en del av pitchmaterial för TV-koncept som studenterna själva tagit fram och pitchat för SVT.

Dagen avslutades med en presentation av Inger Johansson, Norsjö kommun, följt av en paneldiskussion. Inger berättade bland annat om hur Norsjö kommun använder sensorer, vilka utmaningar de stått inför samt hur insamlad data influerat besluttagande. Panelen fortsatte sedan att diskutera några av de ämnen Inger berättat om och avslutade med att reflektera kring framtiden för designers inom området.

Fatemeh Moradi, initiativtagare till Showcase day och lärare på Informatik, är mycket nöjd med dagen och hoppas kunna fortsätta med konceptet i framtiden.

– Att ha en sån här dag är väldigt fördelaktigt för både våra studenter och våra externa samarbetsparter. Det är en suverän plattform för våra studenter att träffas tvärs över programmen och dela sina perspektiv med varandra. Det är också fint för våra samarbetsparter att få vara med och se vad studenterna arbetat fram. Jag ser gärna att vi fortsätter med en Showcase day, min förhoppning är att vi kan attrahera fler deltagare och samarbeten nästkommande år, säger Fatemeh Moradi.